Ciklični AMP

(Preusmerjeno s strani CAMP)

Ciklični adenozinmonofosfat (kratica cAMP) je ciklični nukleotid, ki v telesu nastaja iz molekul ATP-ja. Ima vlogo sekundarnega obveščevalca (posreduje signale hormonov, na primer adrenalina in številnih peptidnih hormonov) ter v celici aktivira protein-kinaze.

Struktura cAMP
Struktura cAMP-ja, predstavljena na tri načine: levo je model paličic, na sredi strukturna formula in desno prostorska predstavitev.

Biosinteza in razgradnja

uredi

Molekula cAMP se v telesu sintetizira iz celičnega ATP-ja s pomočjo encima adenilat-ciklaze. Aktivnost adenilat-ciklaze stimulirajo razni hormoni (npr. glukagon) in živčni prenašalci (npr. noradrenalin), ki se vežejo na receptor v celični membrani, ki je sklopljen s proteinom G.

Pri razgradnji se cAMP pretvori v AMP pod vplivom encima fosfodiesteraze. Kofein je inhibitor tega encima.

Fiziološke funkcije

uredi

Aktivacija protein-kinaz

uredi

cAMP aktivira protein-kinaze tipa A, ki nadalje fosforilirajo različne znotrajcelične beljakovine ter tako izkazujejo različne učinke:

  • fosforilacija Ca2+-kanalčkov povzroči odprtje le-teh,
  • fosforilacija kinaze lahkih miozinskih verig povzroči relaksacijo ali kontrakcijo gladkega mišičja (odvisno od mesta fosforilacije na lahki verigi).

Uravnavanje presnove

uredi

Preko aktivacije protein-kinaz se uravnavajo številni presnovni procesi, na primer glikogenoliza, lipoliza in izločanje tkivnih hormonov.