Prva balkanska vojna

vojna med državami Balkanske lige in Osmanskim cesarstvom

Prva balkanska vojna je prva izmed dveh vojn, ki sta zaznamovali umik Osmanskega cesarstva z Balkana.

Prva balkanska vojna
Del balkanskih vojn

Meje na Balkanu pred in po vojni
Datum8. oktober 191230. maj 1913
Prizorišče
Izid zmaga balkanske lige, londonski mirovni sporazum
Udeleženci
Osmansko cesarstvo Balkanska liga:
Bolgarija
Grčija
Črna gora
Srbija
Poveljniki in vodje
Nazim Paša, Zeki Paša, Esat Paša, Abdullah Paša, Ali Rizah Paša Bolgarija: Vladimir Vazov, Vasil Kutinčev, Nikola Ivanov, Radko Dimitriev
Srbija: Radomir Putnik, Petar Bojović, Stepa Stepanović
Grčija:kronski princ Konstantin, Panagiotis Danglis, Pavlos Kountouriotis
Moč
350.000 mož Bolgarija 300.000 mož, Srbija 220.000 mož, Grčija 115.000 mož, Črna Gora 35.000 mož

Po italijansko-osmanski vojni, ko so Italijani brez večjih težav zasedli ozemlja Libije in Dodekaneza, so opogumljene članice novoustanovljene balkanske lige, Bolgarija, Črna gora, Grčija in Srbija krenile v novo vojno proti osmanski državi. Računali so, da so osmanske sile zaradi ravno končanega spopada oslabljene.

Prva balkanska vojna se je odvijala med oktobrom 1912 ter majem 1913, v njej pa so članice balkanske lige osvojile ozemlje novopazarskega Sandžaka, Kosova, Makedonije in večino Trakije ter si ga razdelile.

Do odločilnih zmag balkanske lige je prišlo, ko so Srbi zmagali pri Kumanovem, Črnogorci zasedli Skadar, Grki vdrli v Solun, Bolgari pa so potisnili osmanske čete do Čataldže. Osmansko cesarstvo je zaprosilo za mir, ki je bil sklenjen v Londonu leta 1913. Na podlagi tega sporazuma je morala osmanska država balkanskim zaveznikom odstopiti ozemlje zahodno od črte Enos-Midija; obdržala je le majhen pas ozemlja v Evropi.

Zaradi sporov o razdelitvi Makedonije je prišlo do druge balkanske vojne. Posledica prve balkanske vojne je bila tudi ustanovitev neodvisne Albanije, ki so jo kljub nasprotovanju Srbije in Črne gore podprle velesile, predvsem Avstro-Ogrska. Srbija je tako dokončno izgubila stik z morjem.

  • Boeckh, Katrin. Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg : Kleinstaatenpolitik und ethnische Selbstbestimmung auf dem Balkan. München, 1996. ISBN 3-486-56173-1
  • East Central European Society and the Balkan Wars. Ur. Béla K. Király in Dimitrije Djordjevic. Boulder [etc.], 1987. ISBN 0-88033-099-6
  • Hall, Richard C. The Balkan Wars 1912-1913 : Prelude to the First World War. London, New York, 2000. ISBN 0-415-22947-2