{{{conventional_long_name}}}
{{{native_name}}}
{{{year_start}}}–{{{year_end}}}
Zastava Infopolje Bivša država/dok
Zastava
Infopolje Bivša država/dok
Grb
Geslo: {{{national_motto}}}
Himna: {{{national_anthem}}}
{{{image_map_alt}}}
{{{image_map_caption}}}
Glavno mesto{{{capital}}}
Prestolnica v izgnanstvu{{{capital_exile}}}
Največje mesto{{{largest_city}}}
Skupni jeziki{{{common_languages}}}
Religija
{{{religion}}}
{{{title_leader}}} 
• {{{year_leader1}}}
{{{leader1}}}
• {{{year_leader2}}}
{{{leader2}}}
• {{{year_leader3}}}
{{{leader3}}}
• {{{year_leader4}}}
{{{leader4}}}
{{{title_representative}}} 
• {{{year_representative1}}}
{{{representative1}}}
• {{{year_representative2}}}
{{{representative2}}}
• {{{year_representative3}}}
{{{representative3}}}
• {{{year_representative4}}}
{{{representative4}}}
{{{title_deputy}}} 
• {{{year_deputy1}}}
{{{deputy1}}}
• {{{year_deputy2}}}
{{{deputy2}}}
• {{{year_deputy3}}}
{{{deputy3}}}
• {{{year_deputy4}}}
{{{deputy4}}}
Zakonodajalec{{{legislature}}}
• {{{type_house1}}}
{{{house1}}}
• {{{type_house2}}}
{{{house2}}}
Zgodovina 
• {{{event_pre}}}
{{{date_pre}}}
• {{{event_start}}}
{{{date_start}}} {{{year_start}}}
• {{{event1}}}
{{{date_event1}}}
• {{{event2}}}
{{{date_event2}}}
• {{{event3}}}
{{{date_event3}}}
• {{{event4}}}
{{{date_event4}}}
• {{{event_end}}}
{{{date_end}}} {{{year_end}}}
• {{{event_post}}}
{{{date_post}}}
Valuta{{{currency}}}
+
 1. {{{footnote_a}}}
 2. {{{footnote_b}}}
 3. [itd, do footnote_h]
{{{footnotes}}}

Ta predloga je namenjena zagotavljanju informacij o državah, ki ne obstajajo več.

Pomembne opombe pred uporabo predloge

uredi
 • Več parametrov je namenjenih avtomatski kategorizaciji člankov. Kadar se spodaj omenjajo kategorije, sele-te nanašajo na ta seznam podprtih kategorij.
 • Nekatere zgodovinske entitete lahko nekatere ljudi navdihnejo s sovražno debato. Ko vključujete to infopolje se zahteva nevtralnost.
 • To je zapletena predloga in naj se jo uporablja z razmislekom, tako da se zagotovi njena polna funkcionalnost. Večina parametrov je v infopolju neobveznih. Če o čemerkoli niste prepričani, izpustite neobvezne parametre in povprašajte za pomoč.

Uporaba

uredi
 • Skoraj vsi parametri so neobvezni. Ne pričakuje se, da bodo vse vrednosti v parametrih izpolnjene.
 • Nekateri parametri so skriti, vendar nujni za delovanje predloge. Tu niso prikazani vsi.
 • Če ima država veliko voditeljev (>5), predloge ne spreminjaj. Ni potrebno navesti vseh, saj s tem infopolje postane pretirano veliko. Namesto tega navedi le prvega in zadnjega nosilca naslova, za njunima imenoma pa napiši (prvi) in (zadnji).
 • Nekateri parametri postavijo članek v določene kategorije: glej seznam podprtih kategorij.
 • Površino (v km2) in prebivalstveno statistiko vnesi brez vejic, pik ipd.
 • Besedilo dogodkov naj bo kar se da kratko. Kjer se da, le eno vrstico.
 • Vsa vprašanja o predlogi lahko postaviš na pogovorni strani predloge.
{{Infopolje Bivša država
|native_name      = <!-- Ime v današnji sintaksi v izvornem jeziku. Pusti prazno, če obstaja ime le slovenščini. 
                Loči vrstice z <br>. Če jezik vsebuje latinske znake, vpiši ime s pošeno pisavo. -->
|conventional_long_name = <!-- Polno ime v slovenskem jeziku -->
|common_name      = <!-- Ime države kakor jo običajno poimenujejo v slovenskem jeziku <!-- 
|common_name2      = <!-- common_name v rodilniku, ki se uporablja pri povezavah na članke o grbih, zastavah in voditeljih -->
|continent       = <!-- Generira kategorije tipa "Bivše države v Evropi" -->
|region         = <!-- Rezervirano za generiranje kategorij za podregije celin -->
|country        = <!-- Država, ki ji ta zgodovinska entiteta pripada danes -->
|era          = <!-- Uporabi: "Prva svetovna vojna", "Hladna vojna", itd. -->
|status         = <!-- Status: glej Seznam kategorij na strani predloge -->
|status_text      = <!-- Prosto besedilo za opis statusa na vrhu infopolja, kot npr: »država Svetega rimskega cesarstva«. Opis naj bo kratek. -->
|empire         = <!-- Imperij ali država, ki ji je bila entiteta podrejena -->
|government_type    = <!-- Vpiši »Monarhija«, »Republika« itd. za uvrstitev v kategorije -->
|<!--- Dvig in padec, dogodki, leta in datumi --->
|<!-- kjer obstaja članek o dogodku, izpolni polji event_start in event_end. Ne napiši le »ukinitev« ali »razglasitev«-->
|event_start      = <!-- Prednastavljeno: "ustanovitev" -->
|date_start       = <!-- Neobvezno: Datum ustanovitve, v formatu 1 januar (brez letnice) -->
|year_start       = <!-- Leto ustanovitve -->
|event_end       = <!-- Prednastavljeno: "ukinitev" -->
|date_end        = <!-- Neobvezno: Datum ukinitve, v formatu 1 januar (brez letnice) -->
|year_end        = <!-- Leto ukinitve -->
|year_exile_start    = <!-- Leto začetka izgnanstva (če gre za vlado v izgnanstvu - status="Izgnanstvo") -->
|year_exile_end     = <!-- Leto konca izgnanstva (pusti prazno, če je vlada še vedno v izgnanstvu -->
|event1         = <!-- Neobvezno: drugi dogodki med "start" in "end" -->
|date_event1      = 
|event2         = 
|date_event2      = 
|event3         = 
|date_event3      = 
|event4         = 
|date_event4      = 
|event_pre       = <!-- Neobvezno: Ključni dogodek, ki se je zgodil pred "event_start"-->
|date_pre        = 
|event_post       = <!-- Neobvezno: Ključni dogodek, ki se je zgodil za "event_end"-->
|date_post       = 
<!-- Navigacija po zastavah: predhodne in naslednje entitete od p1 do p5 in od s1 do s5 -->
|p1           = <!-- Naslov članka predhodne entitete, po številkah od 1 do 5 -->
|flag_p1        = <!-- Prednastavljeno: »Flag of {{{p1}}}.svg« (velikost 30) -->
|image_p1        = <!-- Uporabi: [[Slika:Sin escudo.svg|20px|Slika ni na razpolago]] -->
|p2           = 
|flag_p2        = 
|p3           = 
|flag_p3        = 
|p4           = 
|flag_p4        = 
|p5           = 
|flag_p5        = 
|s1           = <!--- Ime članka za naslednjo entiteto, s številkami od 1 do 5 --->
|flag_s1        = <!--- Prednastavljeno : »Flag of {{{s1}}}.svg« (velikost 30) --->
|image_s1        = <!--- Uporabi: [[Slika:Sin escudo.svg|20px|Slika ni na razpolago]] --->
|s2           = 
|flag_s2        = 
|s3           = 
|flag_s3        = 
|s4           = 
|flag_s4        = 
|s5           = 
|flag_s5        = 
|image_flag       = <!-- Prednastavljeno: Flag of {{{common_name}}}.svg -->
|flag_alt        = <!-- Alt besedilo za zastavo-->
|image_flag2      = <!-- Druga zastava -->
|flag_alt2       = <!-- Alt besedilo za drugo zastavo -->
|flag          = <!-- Cilj povezave pod sliko zastave. Po privzetem: Zastava {{{common_name2}}} -->
|flag_type       = <!-- Prikazano besedilo za povezavo pod zastavo. Po privzetem »Zastava«. -->
|image_coat       = <!-- Prednastavljeno: Coat of arms of {{{common_name}}}.svg -->
|coa_size        = <!-- Velikost grba -->
|coat_alt        = <!-- Alt besedilo za grb -->
|symbol         = <!-- Cilj povezave pod sliko simbola. Po privzetem: Grb {{{common_name2}}} -->
|symbol_type      = <!-- Prikazano besedilo za povezavo pod simbolom. Prednastavljeno na »Grb«. -->
|image_map       = 
|image_map_alt     = 
|image_map_caption   = 
|image_map2       = <!-- Če se potrebuje dodatni zemljevid -->
|image_map2_alt     = 
|image_map2_caption   = 
|capital        = 
|capital_exile     = <!-- Če je status="Izgnanstvo" -->
|latd= |latm= |latNS= |longd= |longm= |longEW= 
|national_motto     = 
|national_anthem    = 
|common_languages    = 
|religion        = 
|currency        = 
<!-- Naslovi in imena prvega in zadnjega voditelja in njihovih predstavnikov -->
|leader1        = <!-- Ime kralja ali predsednika -->
|leader2        = 
|leader3        = 
|leader4        = 
|year_leader1      = <!-- Letnica zadostuje -->
|year_leader2      = 
|year_leader3      = 
|year_leader4      = 
|title_leader      = <!-- Prednastavljeno: "Kralj" za monarhijo, drugače pa "Predsednik"-->
|representative1    = <!-- Ime zastopnika vodje države (npr. guverner kolonije) -->
|representative2    = 
|representative3    = 
|representative4    = 
|year_representative1  = <!-- Letnica zadostuje -->
|year_representative2  = 
|year_representative3  = 
|year_representative4  = 
|title_representative  = <!-- Prednastavljeno: "Guverner"-->
|deputy1        = <!-- Ime predsednika vlade-->
|deputy2        = 
|deputy3        = 
|deputy4        = 
|year_deputy1      = <!-- Letnica zadostuje -->
|year_deputy2      = 
|year_deputy3      = 
|year_deputy4      = 
|title_deputy      = <!-- Prednastavljeno: "Predsednik vlade" -->
<!-- Zakonodajalec -->
|legislature      = <!-- Naziv vlade -->
|house1         = <!-- Naziv prvega senata (zgornji dom) -->
|type_house1      = <!-- Prednastavljeno: "zgornji dom"-->
|house2         = <!-- Naziv drugega senata (spodnji dom)-->
|type_house2      = <!-- Prednastavljeno: "spodnji dom"-->
<!-- Površina in prebivalstvo v izbranem letu -->
|stat_year1       = <!-- statistično leto, opredeli površino, populacijo ali oboje -->
|stat_area1       = <!-- površina v kvadratnih kilometrih (brez pik za tisočice ali praznih prostorov) -->
|stat_pop1       = <!-- prebivalstvo (brez pik za tisočice ali praznih prostorov), gostota prebivalstva se izračuna kadar je podana tudi površina -->
|stat_year2       = 
|stat_area2       = 
|stat_pop2       = 
|stat_year3       = 
|stat_area3       = 
|stat_pop3       = 
|stat_year4       = 
|stat_area4       = 
|stat_pop4       = 
|stat_year5       = 
|stat_area5       = 
|stat_pop5       = 
|footnote_a       = <!-- Sprejme wikipovezave -->
|footnote_b       = <!-- Sprejme wikipovezave -->
...
|footnote_h       = <!-- Sprejme wikipovezave -->
|footnotes       = <!-- Sprejme wikipovezave -->
}}

Primer sintakse

uredi

Primer iz članka Nemško cesarstvo:

Nemško cesarstvo
Deutsches Reich
1871–1918
Vodoravna tribarvnica (črna, bela, rdeča))
Zastava
Grb vsebuje črnega enoglavega orla z rdečim kljunom, jezikom in kremplji. Na njegovih prsih je ščit z orlom. Nad glavo je krona imperija z dvema prekrižanima trakovoma.
Grb imperija
Geslo: Gott mit uns
"Bog z nami"
Himna: (none official)
"Heil dir im Siegerkranz" (Imperial)
"Deutschlandlied" (popular)
"Die Wacht am Rhein" (Unofficial)
Nahaja se v severni osredni Evropi na ozemlju današnje Nwmčije in Poljske.
Obseg cesarstva leta 1914
StatusImperij
Glavno mestoBerlin
52°31′N, 13°24′E
Skupni jezikiUradni jezik:
nemščina
Manjši neuradni jeziki:
danščina, francoščina, poljščina, vzhodna frizijščina, stara pruščina, litovščina
Kolonialni jeziki: Bantu, oshiwambo, afrikanščina, Svahili,
(Afriške kolonije) kitajščina,
(Tsingtao & Jiaozhou zaliv)
Papua, (Nemška Nova Gvineja)
Samoan
(Nemška Samoa)
Religija
luteranci~60%
rimskokatoličani~40%
VladaUstavna monarhija
cesar 
• 1871–1888
Viljem I.
• 1888
Friderik III.
• 1888–1918
Viljem II.
kancler 
• 1871–1890
Otto von Bismarck (prvi)
• 8.–9. november 1918
Friedrich Ebert (zadnji)
Zgodovinska dobaimperializem/1.sv.vojna
• združitev
18. januar 1871
9. november 1918
• abdikacija cesarja
28. november 1918
Površina
1910540857 km2
Prebivalstvo
• 1871
41058792
• 1890
49428470
• 1910
64925993
Valutazlata marka (do 1914)
papirna marka (po 1914)
+
Predhodnice
Naslednice
Severnonemška konfederacija
Bavarska
Württemberg
Baden
Hesse
Weimarska republika
Republika Alzacija-Lorena
Svobodno mesto Gdansk
Druga poljska republika
Litva
Danes del Češka
 Danska
 Francija
 Nemčija
 Litva
 Poljska
 Rusija
Površina in število prebivalstva ne vključujeta kolonij
Vir:[1] Vir::[2]
{{Infopolje Bivša država
|native_name   = ''Deutsches Reich''
|conventional_long_name = Nemško cesarstvo
|common_name   = Nemčija
|common_name2  = Nemčije
|continent    = Evropa
|region     = 
|country     = Nemčija
|status     = Imperij
|era       = [[imperializem]]/[[1. svetovna vojna|1.sv.vojna]]
|date_start   = 18. januar
|year_start   = 1871
|event_start   = združitev
|date_end    = 9. november
|year_end    = 1918
|event_end    = [[nemška revolucija (1918)|razglasitev republike]]
|date_post    = 28. november 1918
|event_post   = abdikacija cesarja
|p1 = Severnonemška konfederacija
|flag_p1 = Flag of the German Empire.svg
|p2 = Bavarska
|flag_p2 = Flag of Bavaria (lozengy).svg
|p3 = Württemberg
|flag_p3 = Flagge Königreich Württemberg.svg
|p4 = Baden
|flag_p4 = Flagge Großherzogtum Baden (1871-1891).svg
|p5 = Hesse
|flag_p5 = Flagge_Großherzogtum_Hessen_ohne_Wappen.svg
|s1 = Weimarska republika
|s2 = Republika Alzacija-Lorena
|s3 = Svobodno mesto Gdansk
|s4 = Druga poljska republika
|s5 = Litva
|s6 = Posarje (Društvo narodov)
|flag_s1 =Flag_of_Germany_(3-2_aspect_ratio).svg
|flag_s2 = Flag of the Republic of Alsace-Lorraine.svg
|flag_s3 = Gdansk flag.svg
|flag_s4 = Flag of Poland.svg
|flag_s5 = Flag of Lithuania 1918-1940.svg
|flag_s6 = Flag of Saar 1920-1935.svg
|image_flag = Flag of the German Empire.svg
|flag_alt  = Vodoravna tribarvnica (črna, bela, rdeča)
|flag    = Nemška zastava
|image_coat = Wappen Deutsches Reich - Reichsadler 1889.png
|symbol_type = Grb imperija
|coat_alt  = Grb vsebuje črnega enoglavega orla z rdečim kljunom, jezikom in kremplji. Na njegovih prsih je ščit z orlom. Nad glavo je krona imperija z dvema prekrižanima trakovoma.
|image_map = German_Empire%2C_Wilhelminian_third_version.png.PNG
|image_map_alt   = Nahaja se v severni osredni Evropi na ozemlju današnje Nwmčije in Poljske.
|image_map_caption = Obseg cesarstva leta 1914
|national_motto  = ''[[Gott mit uns]]''<br><small>"Bog z nami"<small>
|national_anthem = ''(none official)''<br/>"[[Heil dir im Siegerkranz]]" (Imperial)<br/>"[[Deutschlandlied]]" (popular)<br/>"[[Die Wacht am Rhein]]" (Unofficial)
|capital      = Berlin
|latd=52 |latm=31 |latNS=N |longd=13 |longm=24 |longEW=E
|common_languages = Uradni jezik:<br>[[nemščina]]<br/>Manjši neuradni jeziki:<br>[[danščina]], [[francoščina]], [[poljščina]], [[vzhodna frizijščina]], [[stara pruščina]], [[litovščina]]<br>Kolonialni jeziki: [[bantujski jeziki|Bantu]], [[oshiwambo]], [[afrikanščina]], [[Svahili]],<br>(Afriške kolonije) [[kitajščina]],<br>(Tsingtao & Jiaozhou zaliv)<br>[[Papuanski jeziki|Papua]], (Nemška Nova Gvineja)<br>[[Samoanski jeziki|Samoan]]<br>(Nemška Samoa)
|government_type  = Ustavna monarhija
|title_leader = [[Seznam nemških cesarjev|cesar]]
|leader1   = [[Viljem I. Nemški|Viljem I.]]
|year_leader1 = 1871–1888
|leader2   = [[Friderik III. Nemški|Friderik III.]]
|year_leader2 = 1888
|leader3   = [[Viljem II. Nemški|Viljem II.]]
|year_leader3 = 1888–1918
|title_deputy = [[nemški kancler|kancler]]
|deputy1   = [[Otto von Bismarck]] (prvi)
|year_deputy1 = 1871–1890
|deputy2   = [[Friedrich Ebert]] (zadnji)
|year_deputy2 = 8.–9. november 1918
|legislature = [[Reichstag (Nemško cesarstvo)|Reichstag]]
|house1    = [[Reichsrat (Nemčija)|Reichsrat]]
|type_house1 = državni zbor
|stat_year1  = 1871
|religion   = [[luteranizem|luteranci]]~60%<br/>[[Rimskokatoliška cerkev|rimskokatoličani]]~40%
|stat_pop1  = 41058792
|stat_year2  = 1890
|stat_pop2  = 49428470
|stat_year4  = 1910
|stat_pop4  = 64925993
|stat_area4  = 540857
|currency   = [[nemška zlata marka|zlata marka]] <small>(do 1914)</small><br />[[nemška papirna marka|papirna marka]] <small>(po 1914)</small>
|footnotes  = Površina in število prebivalstva ne vključujeta kolonij <br/>Vir:<ref name="gem1900">{{cite web |title = Nemško cesarstvo: administrativna razdelitev in občine, 1900-1910 |url = http://www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900/gem1900.htm?gem1900_2.htm |language=de |accessdate = 2007-04-25}}</ref> Vir::<ref name="pop1871">{{cite web |title = Prebivalstvena statistika Nemškega cesarstva, 1871 |url = http://www.deutsche-schutzgebiete.de/einwohner.htm |language=de |accessdate = 2007-04-25}}</ref>
}}
|today    = {{flag|Češka}}<br/>{{flag|Danska}}<br/>{{flag|Francija}}<br/>{{flag|Nemčija}}<br/>{{flag|Litva}}<br/>{{flag|Poljska}}<br/>{{flag|Rusija}}
}}
 1. »Nemško cesarstvo: administrativna razdelitev in občine, 1900-1910« (v nemščini). Pridobljeno 25. aprila 2007.
 2. »Prebivalstvena statistika Nemškega cesarstva, 1871« (v nemščini). Pridobljeno 25. aprila 2007.

Podrobnejša navodila

uredi

Tu so navedeni parametri, ki jih uporablja Infopolje Bivša država. Dodana so navodila za njihovo uporabo. Tukaj je kratek opis kako uporabljati tabelo:

 • Ime parametra
  • ime parametra, ki vsebuje informacijo, ki jo predluga uporabi
 • Uporaba
  • zahtevano pomeni, da predloga ne bo delovala pravilno, če parameter ni uporabljen
  • neobvezno pomeni, da bo predloga pravilno delovala tudi brez njega, toda informacija naj bi bila vnešena tako da je predloga čim bolj popolna
 • Tip
  • spremenljivka pomeni, da predloga sprejme le dogovorjene vrednosti; lahko so to datumi, leta, številke ali nek definran seznam
  • prosto pomeni, da predloga sprejme katerokoli vrednost
  • wikipovezava pomeni, da mora biti vnešena delujoča wikipovezava na članek ali ime slike
 • Vrednosti
  • primeri ali seznam vrednosti, ki jih sprejmejo spremenljivke
  • prosti tekst z wikipovezavami pomeni, da se lahko brez omejitev vnese prosto besedilo z wikipovezavami
   • oznaka je kratka oznaka, ki naj bi se izpisala v eni vrstici (brez preloma vrstice)
   • vnos je ena ali več kratkih oznak ločenih z vejicami ali s prelomom vrstic (nič več kot le nekaj vrstic)
   • stavek je kratek opisni stavek (nič več kot le nekaj vrstic)
  • prosti tekst pomeni, da se lahko vnese prosto besedilo, toda wikipovezave ne smejo biti uporabljene
 • Opis
  • navodilo oz. kratek vodnič kako naj se določen parameter uporabi


Ime parametra Uporaba Tip Vrednosti Opis
native_name neobvezno prosto oznaka (prosti tekst) Ime v materinščini, ki se prikaže na vrhu infopolja. Če obstaja več imen, loči imena s prelomi vrstic. Če je materni jezik slovenščina, ta parmeter izpusti in ime vnesi v naslednji parameter.
conventional_long_name zahtevano prosto oznaka (prosti tekst) Polno ime v slovenščini, ki se prikaže pod imenom v materinščini (native_name)
common_name
common_name2
zahtevano spremenljivka "ime države" Zahtevana vrednost tukaj ni vedno zgodovinsko točna, toda ti dve spremenljivki sta zelo pomembni zaradi svoje uporabe:
 • Vrednosti tukaj določata, kako se bo članek razvrščal znotraj kategorij, ki jih infopolje kreira.
  • Primer: "Kraljevina Anglija" naj bi se razvrstila pod črko A (Anglija) in ne pod K (Kraljestvo). Zatorej, "common_name=Anglija"
 • Različne povezave znotraj infopolja se avtomatsko generirajo, če določena stran obstaja. Če članek ne obstaja, se proizvede bolj spolšna povezava.
  • Primer: Zastava in informacije o grbu SFRJ obstajata v dveh člankih "Zastava Socialistične federativne republike Jugoslavije" in "Grb Socialistične federativne republike Jugoslavije". V tem primeru se uporabi parameter common_name2. Z vpisom "common_name2=Socialistične federativne republike Jugoslavije" se bo besedilo pod zastavo in grbom avtomatsko wikipovezalo na ta dva vnosa. Če članka ne bi obstajala, se wikipovezave ne bi skreirale.

Lokacija

uredi
Te spremenljivke se uporabljajo le za generiranje kategorij članka
Ime parametra Uporaba Tip Vrednosti Opis
continent zahtevano spremenljivka
 • Evropa
 • Azija
 • Severna Amerika
 • Južna Amerika
 • Afrika
 • Oceanija
 • Evrazija
 • Afroevrazija
 • Afroazija
 • Afroevropa
Če se obravnavana država razteza čez več celin, lahko uporabiš Evrazija (Evropa & Azija), Afroevrazija (Evropa, Azija & Afrika), Afroazija (Afrika & Azija), Afroevropa (Afrika & Evropa). V seznam lahko uvrstiš tukaj le eno, ostale kategorije "Bivše države v xxxx" pa dodaj ročno.
region zahtevano, če je podprto spremenljivka Italija, Balkan, Britansko otočje, .... Infopolje Bivša država/Kategorije|seznamu podprtih kategorij}}.) Če želite, da predloga avtomatsko podpre novo kategorijo, se le-ta lahko ustvari.
country zahtevano spremenljivka "ime države" Parameter, ki generira kategorijo podobno kot "region", le da tukaj navedete današnjo državo, ki ji zgodovinska entiteta pripada. Če je to lahko več kot ena današnja država, navedite tisto, ki pokriva večino zgodovinskega ozemlja (ali najpomembnejšo)

Status

uredi
Vnosi tudi tukaj določajo umestitev članka v kategorijo. Pri nekaterih vrednostih se bo pod imenom izpisalo povezano besedilo.
Ime parametra Uporaba Tip Vrednosti Opis
status neobvezno spremenljivka
 • Imperij
 • Cesarstvo
 • Federacija
 • Konfederacija
 • Zveza držav
 • Mestna država
 • Vazalna država
 • Kolonija
 • Protektorat
 • Skrbniško ozemlje Združenih narodov
 • Mandat lige narodov
 • Glej tudi spremenljivko government_type in kategorizacijsko shemo.
Status opisuje razmerje med politično entiteto in ostalimi entitetami, ali je to kolonija v imperiju, imperij sam, države s posebnim statusom skrbniškega ozemlja Združenih narodov, itd.
empire neobvezno spremenljivka "ime države" podaj "splošno ime" za imperialno državo od katere je bila entiteta odvisna.
 • Primer: Britanska kolonija: "status=Kolonija", "empire=Združeno kraljestvo"
status_text neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Če so vrednosti podane za status in empire, se bo prikazalo prednastavljeno "status (empire)". Spremenljivka status_text dovoljuje izpis točnejšega oz. podrobnejšega besedila ne, da bi pokvarili kategorizacijo (npr. "Država [[Sveto Rimsko cesarstvo|Svetega Rimskega cesarstva]]", "Država varovanka [[Prvo francoskego cesarstvo|Francije]]")

Politika

uredi
Ime parametra Uporaba Tip Vrednosti Opis
government_type zahtevano spremenljivka
 • Monarhija
 • Ustavna monarhija
 • Absolutistična monarhija
 • Kneževina
 • Republika
 • Federativna republika
 • Socialistična republika
 • Zvezna republika
 • Emirat
 • Diktatura
 • Teokracija
 • Neznano
 • Glej tudi spremenljivko status in kategorizacijsko shemo.
Ta vnos proizvede več kategorij in nastavi nekatere prednastavljene vrednosti za druge politične nazive (glej spodaj). Če podana vrednost ne ustreza katerikoli izmed sledečega seznama, bo članek umeščen v vzdrževalno kategorijo za nadaljno obravnavo.
Če pride do spremembe tipa vladavine ne da bi se spremenila država sama, uporabite v tem polju starejši tip vladavine in dodajte spremembo vladavine kot vmesni dogodek (npr. event1).
Vodja države
title_leader neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) naziv vodja države. Če le-ta ni naveden in je "government_type" "Monarhija"ali "Ustavna monarhija", se bo izpisalo "Kralj", ki bo wikipovezan na "Kralj {common_name2}", če članek obstaja; drugače pa "Predsednik". Če se uporablja drug naziv, ge vneste tukaj (toda dolžino ohranite na minimu) in wikipovežite na ustrezni članek (če obstaja)
 • Primer: Za Prusko kraljestvo, je "government_type=Monarhija" toda "title_leader" ni podan. Če bi članek "Kralj Prusije" obstajal, bi se naziv Kralj v infopolju avtomatsko povezal na članek.
 • Primer: Za Nemško cesarstvo, je Cesar prav tako Kralj Prusije. Toda namesto podanega naziva "Cesar Nemčije, Kralj Prusije" se namesto tega uporabi [[Seznam nemških cesarjev|cesar]], z vključeno wikipovezavo na vse nemške cesarje
leader1, leader2, ... neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Ime vodje. Wikipovezave so avtomatsko generirane, toda v primeru daljših imen je potrebno wikipovezavo ustvariti (to velja za skoraj vse plemstvo).
 • Primer: [[Jurij III. Angleški|Jurij III]] namesto "Jurij III" ali "Jurij III Angleški". V primeru, da skrajšani naziv ne določa dovolj jasno, da gre za angleškega monarha, podajte polno ime "Jurij III. Angleški".
year_leader1, year_leader2, ... neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Obdobje vladanja voditelja (npr. 1801–1843).
 • Opomba: Če je obstajal le en voditelj države, izpolnite le "leader1" , ne pa tudi "year_leader1". Namen teh polj ni seznam vseh voditeljev države, ki so obstajali: če jih je bilo veliko, vpišite le prvega in zadnjega. V podporo jasnosti dodajte imenoma (prvi) in (zadnji)—ampak zato boste morali sami posprebti za wikipovezavo imena.
Guverner kolonije, predstavnik poglavarja države, itd.
title_representative neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) enako kot za voditelja države. Ti parametri naj se uporabijo za guvernerje kolonij, predstavnikom poglavarjev držav, itd. Za voditelja države (npr. predsednik vlade), uporabite spodnji parameter "deputy"
representative1, representative2, ... neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Ime predstavnika. Wikipovezave so avtomatsko generirane, toda v primeru daljših imen je potrebno wikipovezavo ustvariti.
year_representative1, year_representative2, ... neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Obdobje vladanja predstavnika (npr. 1801–1843).
Namestnik, pooblaščenec, vodja vlade, etc.
title_deputy neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) enako kot za voditelja države. Edina razlika je v tem, da so zamenjane prednastavljene vrednosti: Namesto "Kralj" je prednastavljena vrednost tukaj "Predsednik vlade"
deputy1, deputy2, ... neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Ime namestnika. Wikipovezave so avtomatsko generirane, toda v primeru daljših imen je potrebno wikipovezavo ustvariti.
year_deputy1, year_deputy2, ... neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Obdobje vladanja namestnika (npr. 1801–1843).
Zakonodajna telesa
legislature neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Ime zakonodajnega telesa (zahtevano za prikaz zgornjih in spodnjih domov)
house1, house2 neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Imena zgornjih in spodnjih domov zakonodajnih teles
type_house1, type_house2 neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Možnost vnosa drugačnih oznak kot sta zgornji in spodnji dom

Splošne informacije

uredi
Ime parametra Uporaba Tip Vrednosti Opis
capital zahtevano prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Glavno mesto. Wikipovezave niso potrebne. Če se je ime mesta tokom zgodovine spremenilo glede na to periodo, prikažite takratno ime, toda wikipovezava naj vodi na moderno ime (npr. [[Istanbul|Konstantinopel]])
latd, latm, latNS, longd, longm, longEW neobvezno spremenljivka koordinate Geografske koordinate glavnega mesta
national_motto neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Geslo države. Če ni v slovenščini, dodaj za njim slovenski prevod (za prelomom vrstice). Dodaj wikipovezave, če članek obstaja.
national_anthem neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Himna države. Če ni v slovenščini, dodaj za njim slovenski prevod (za prelomom vrstice). Dodaj wikipovezave, če članek obstaja.
common_languages neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Glavni jeziki(i). Dodajte wikipovezave, kjer je to mogoče. Če gre le za en jezik, lahko vnesete le ime jezika, če obstaja o njem ustrezni članek.
npr. Če v ta parameter vnesete le "Angleščina", bo predloga prikazala [[Angleščina]].
Če obstaja več jezikov, morate sami vnesti wikipovezave.
npr. Če so jeziki angleščina in španščina, morate vnesti [[angleščina]], [[španščina]]
religion neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Glavne religije. Dodajte wikipovezave, kjer je to mogoče.
currency neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Valuta v uporabi. Če so skozi zgodovino uporabljali različne valute, dodaj obdobje in loči valute s prelomi vrstic. Dodajte wikipovezave, kjer je to mogoče.

Zgodovina

uredi
Ime parametra Uporaba Tip Vrednosti Opis
Začetek in konec
year_start, year_end zahtevano spremenljivka leto Letnici ustanovitve in ukinitve. Ti letnici se bosta prikazali na vrhu infopolja. Če sta letnici enaki, se bo izpisala le ena letnica, toda še vedno morate vnesti obe. Te letnice ne smete wikipovezati. Letnici tukaj se uporabljati za avtomatsko kategorizacijo kategorij za ustanovitev/ukinitev.
date_start, date_end neobvezno spremenljivka dan mesec Vnestite dan in mesec (če je poznano) za prej navedeni letnici. Give the day and month (if known) to match year_start and year_end. Teh datumov ne smete wikipovezati. Parametra year_start in year_end morate biti vnešena.)
event_start, event_end neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Vnos informacije za zgornje 4 spremenljivke (ali samo za spremenljivke letnic) bo ustvarilo izpis v infopolju v sekciji "Zgodovina". Če ni vnosa za event_start ali event_end, bodo imeli dogodki prednastavljeno besedilo "ustanovitev" in "ukinitev". Spremenljivki event_start in event_end dovoljujeta vnos podrobnejše informacije. Če je vrednost. ki ste jo vnesli ime članka, se bo wikipovezava generirala avtomatsko. Lahko pa wikipovezavo na članek, ki opisuje ustanovitev/ukinitev entitete, vnesete sami. Da infopolje ostane ozko, ustvarite wikipovezavo na članek o dogodku, če je ime članka predolgo. (npr. [[Berlinska konferenca|Ustanovitev]]). Ne vnašajte v ta polja preprostih izrazov kot je "Deklaracija", ker obstaja splošni članek s tem naslovom.
life_span neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Nekatere entitete so prenehale obstajati pred ponovno ustanovitvijo. Podajte datume brez wikipovezav s prelomi vrstic. (npr. 1841–1899<br>1910–1967). Kljub temu morate še vedno vnesti vrednosti v year_start in year_end (v tem primeru, "year_start=1841" in "year_end=1967"), tako da lahko zgoraj opisana funkcionalnost deluje.
Dogodki
era neobvezno spremenljivka
 • Prva svetovna vojna
 • Druga svetovna vojna
 • Obdobje med obema vojnama
 • Hladna vojna
Spremenljivka namenjena tudi avtomatski kategorizaciji. Če podana vrednost ne ustreza katerikoli izmed vrednosti v tej tabeli, se bo članek avtomatsko umestil v vzdrževalno kategorijo. Do not panic. Brez panike, če se določena "era" pojavlja dovolj pogosto, bomo skreirali novo kategorijo.
event1/date_event1, event2/date_event2, ... neobvezno prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Vmesni dogodki. Ti se bodo izpisali v sekciji Zgodovina med začetnim in končnim dogodkom. Spremenljivke event delujejo tukaj na enak način kot spremenljivki event_start/event_end. Doatumov ne wikipovezuj. (npr. "3. avgust 1789").
event_pre/date_pre, event_post/date_post testing prosto oznaka (prosti tekst z wikipovezavami) Včasih se nekateri pomembni dogodki zgodijo izven življenjskega obdobja entitete; ti dve spremenljivki bosta umestili dogodek pred event_start (pre) ali za event_end (post) v sekciji Zgodovina.

Slike

uredi
Vse te spremenljivke so neobvezne (toda nekatere izmed njih so manj pomembne od drugih).
Ime parametra Uporaba Tip Vrednosti Opis
Zastava
image_flag neobvezno wikipovezava ime slike Ime slike zastave (brez uporabe Slika: )
flag_alt neobvezno prosto prosti tekst Alt besedilo za sliko zastave
image_flag2 neobvezno wikipovezava ime slike Ime druge slike zastave
flag_alt2 neobvezno prosto prosti tekst Alt besedilo za drugo sliko zastave
flag_border neobvezno yes/no yes ali no ali prazno Nastavi na no za ukinitev okvirja okoli slike zastave, za primer glej Nepal.
flag_type neobvezno prosto ime zastave Prikazano besedilo pod sliko zastave. To je uporabno, če je bila uporabljena več kot ena zastava (npr. "tretja zastava Konfederacije") ali če se zastava ni dejansko imenovala zastava (npr. "Prapor"). Preddnastavljeno: "Zastava"
flag neobvezno wikipovezava ciljna povezava za besedilo pod sliko zastave. Prednastavljeno je, da se bo ustvarila wikipovezava "Zastava {common_name2}", če tak članek obstaja; če ne obstaja se bo besedilo wikipovezalo na "Zastava"
Grb
image_coat neobvezno wikipovezava ime slike Ime slike grba (brez uporabe Slika: )
coa_size neobvezno prosto prosti tekst Velikost grba
coat_alt neobvezno prosto prosti tekst Alt besedilo za sliko grba
symbol_type neobvezno prosto "ime simbola" Prikazano besedilo pod sliko grba. To je uporabno, če je bil uporabljen več kot ena grb (npr. "Emblem"). Preddnastavljeno: "Grb"
symbol neobvezno wikipovezava ciljna povezava za besedilo pod sliko grba. Prednastavljeno je, da se bo ustvarila wikipovezava "Grb {common_name2}", če tak članek obstaja; če ne obstaja se bo besedilo wikipovezalo na "Grb"
Map
image_map neobvezno wikipovezava ime slike Ime slike zemljevida (brez uporabe Slika: )
image_map_alt neobvezno prosto prosti tekst Alt besedilo za sliko zemljevida
image_map_caption neobvezno prosto stavek (prosti tekst z wikipivezavami) Prikazano besedilo pod sliko zemljevida

Predhodniki in nasledniki entitete

uredi
Ti parametri so neobvezni, toda zelo pomembni. Vnosi v te parametre vplivajo na navigacijo s pomočjo zastav v polju z datumi na vrhu infopolja.
Ime parametra Uporaba Tip Vrednosti Opis
p1p5 neobvezno wikipovezava "ime države" Imena predhodnikov entitete (do 5)
s1s5 neobvezno wikipovezava "ime države" Imena naslednikov entitete (do 5)
flag_p1, flag_p2, ... neobvezno wikipovezava ime slike Ime slike zastave za državo, ki ustrezajo p1, p2,... (samo ime, brez Slika: ). Če je predhodna država uporabljala v svojem življenjskem ciklusu več zastav, uporabite zadnjo uporabljeno zastavo. Predloga sama išče sliko za možno zastavo za podano ime države, tako da je možno, da sploh ni potrebno izpolniti ta paarmeter. Če zastava ni najdena ali ni definirana, se bo izpisala slika "flag unknown".
border_p1, border_p2, ... neobvezno yes/no yes ali no ali prazno Nastavi na no za ukinitev okvirja okoli slike zastave, za primer glej Nepal.
flag_s1, flag_s2, ... neobvezno wikipovezava file name Ime slike zastave za državo, ki ustrezajo s1, s2,... (samo ime, brez Slika: ), enako koz za zastave držav predhodnic. Če je država naslednica uporabljala v svojem življenjskem ciklusu več zastav, uporabite prvo uporabljeno zastavo.
border_s1, border_s2, ... neobvezno yes/no yes ali no ali prazno Nastavi na no za ukinitev okvirja okoli slike zastave, za primer glej Nepal.
image_p1,image_s1,... neobvezno wikipovezava file name V bolj oddaljeni zgodovini so se zastave manj uporabljale, namesto njih so uporabljali grbe. Slike grbov so običajno ožje od slik zastav, zato so tukaj prikazani grbi preveliki (prednastavljena je velikost za zastave width=30px). Zatorej, če prikazujete karkoli drugega kot prapor ali zastavo za vnos predhodnika/naslednika, izpolnite to polje.Tukaj morate vnesti vse wikipovezave na običajen način in hkrati nastavite velikost na 20px (ali več, odvisno od posamezne slike).

Katere vnose naj wikipovežem?

uredi

Namen te predloge ni umestiti v seznam vse naslednike/predhodnike entitete - na ta način bi infopolje postalo nepregledno. Tukaj je nekaj smernic kaj nerediti (oz. kaj ne narediti). Stroga merila niso predpisana, zato uporabljajte previdnost in zdravo pamet.

 1. V večini primerov zadostujeglavni in/ali uradni predhodnik/naslednik (pod mednarodnimi zakoni), saj je to tisto kar večina bralcev pričakuje. V primeu kakršnekoli potencialne zmede, umestite v seznam le to.
  • Primer: vsaka posamezne države, ki se je ustanovila po razpadu Osmanskega cesarstva, ni potrebno umestiti v seznam v infopolje Osmanskega cesarstva. Tak seznam je bolje opisati v besedilu članka. Namesto tega, navedite le uradnega naslednika (Turčija)
 2. V nekaterih primerih bo večina bralcev pričakovala vse države, ki so se formirale, ne le uradnega prednika/naslednika. Če je temu tako, navedite vse države. Če je samo del drugih držav formiralo novo entiteto (ali če je že obstoječa entiteta prevzela del ozemlja razpadle države), umestite te države v seznam le teh ni veliko.
  • Primer: uradni nasledniki Avstro-Ogrske sta Avstrija in Madžarska. Toda ob razpadu Avstro-Ogrske, sta se formirali dve popolnoma novi državi (Čehoslovaška in Država Slovencev, Hrvatov in Srbov), ena država se je formirala iz dela Avstro-Ogrske (Poljska, vključno z ozemljem umikajoče se Nemčije), ter dve že obstoječi državi, ki sta pridobila Avstro-Ogrska ozemlja (Italija in Romunija). Vse skupaj znaša 7 držav naslednic, kar je precej veliko. Vrstni red naj bi bil sledeč: [Avstrija in Madžarska], [Čehoslovaška in Država Slovencev, Hrvatov in Srbov], [Poljska], in nazadnje [Italija in Romunija].
 3. Ne umestite v seznam entitet, ki so bile formirane/ukinjene izven življenjskega obdobja obravnavane države.
  • Primer: razpad Socialistične federativne republike Jugoslavije zahteva popoln seznam vseh udeleženih držav, ker to pač vsi pričakujejo. Toda v seznamu morajo biti navedene le države, ki so bile ustanovljene ob razpadu SFRJ. Zatorej, "Srbija in Črna gora" is a successor entity, in ne "Srbija" in "Črna gora" ločeno, ker se je njun razpad zgodil kasneje.
 4. če je entiteta preprostu postalo del druge države (provinca, zvezna država, itd), potem povežite na ta del. Le, če je tranzicija nedvoumna.
  • Primer: Republiko Teksas je priključil ZDA koz Zvezno državo Teksas. Naslednik v tem primeru ni ZDA, ampak moderna država Teksas.
 5. Če entiteta določen čas pred re-formiranjem ni obstajala (opredeljeno ko uporabite zgornji life_span parameter), ne umesti v seznam vmesnih držav.
 6. Če sta prednik in naslednik ista, in ta prednik/naslednik še vedno obstaja med tem obdobjem, ga ravno tako ne umestite v seznam. Namesto tega pojasnite kaj je ta država bila Primer v sekciji dogodki (če je to potrebno).
  • Primer: Konfederacija ameriških držav se je odcepila od ZDA predno je po državljanski vojni ponovno postala del ZDA. Omemba predhodnika in naslednika ZDA je tukaj odvečna, ker so ZDA v določeni obliki obstajale tudi v tej periodi., zato ne napišite ničesar.

Površina in prebivalstvo

uredi
Ime parametra Uporaba Tip Vrednosti Opis
stat_year1, stat_year2 ... neobvezno (zahtevano, če je podana površina ali prebivalstvo) spremenljivka število Možno je dodati več vrednosti za površino in prebivalstvo.
 • Površina mora biti podana v km² brez pik za tisočice ali praznih prostorov.
 • Prebivalstvo mora biti podano brez pik za tisočice ali praznih prostorov. Če je za to časovno obdobje poznana tudi površina, se bo avtomatsko izračunala tudi gostota prebivalstva.
 • Tudi če površina tokom časa ni spreminjala, naj bo vedno podana zaradi izračuna gostote prebivalstva.
  • Primer: Vrednosti za prebivalstvo sta za leti 1800 in 1900. Poznate tudi vrednost površine, ki je enaka za obe letis. Vnesite "stat_year1=1800" in "stat_year2=1900" ter obe vrednosti za prebivalstvo (brez pik ali presledkov) v parametra "stat_pop1" in "stat_pop2". Potem vnesite še površino (v km², brez pik ali presledkov) v oba parametra "stat_area1" in "stat_area2". Površina ne bo izpisna dvakrat, toda gostota bo izračunan za obe leti.
stat_area1, stat_area2 ... neobvezno spremenljivka število
stat_pop1, stat_pop2 ... neobvezno spremenljivka število

Opombe

uredi
Ime parametra Uporaba Tip Vrednosti Opis
footnotes optional prosto stavek (prosti tekst z wikipivezavami) Standardizirano polje za opombe. Uporabite opombe takrat kadar je v infopolju karkoli potrebno dodatno pojasniti. Podpira wikipovezave.
footnotes2 optional prosto stavek (prosti tekst z wikipivezavami) Drugo polje za opombe, ločeno od prvega. Podpira wikipovezave
footnote_a
footnote_b
...
footnote_h
optional prosto stavek Polja za opombe z uporabo identifikatorja malih črk od "a" do "h" (Primera). Podpirajo wikipovezave.

Parametri za slog

uredi

Predloga dovoljuje nekatere neobvezna parametre za kontrolo sloga infopolja, za velikost in barvo:

 • width = 290px: nastavitev širine infopolja (prednastavljeno: 290px).
 • boxstyle = . . .: nastavitev stila celotnega infopolja.
 • titlestyle = . . .: nastavitev stila vrhnjega naslov/ime polja.

Nekateri stili za celotno infopolje so lahko takšni:

 • boxstyle = background:lightgray: nastavitev barve ozadja vseh površin infopolja.
 • boxstyle = border-color:blue;: nastavitev črte okoli infopolja na modro barvo.
 • boxstyle = border-width:5px;: nastavitev črte okoli polja do 5 px (prednastavljeno: 1px).
 • boxstyle = margin-left:1px; margin-right:7px;: prenastavitev left/right odmikov in infopolja za podobno poravnavo v obeh brskalnikih Mozilla Firefox in Internet Explorer.

Nekateri stili za naslov/ime so lahko takšni:

 • titlestyle = background:lightgray: nastavitev barve ozadja vrhnjega polja za naslov/ime.
 • titlestyle = color:gold: nastavitev barve besedila vrhnjega polja za naslov/ime.
 • titlestyle = text-align:left: leva poravnava besedila naslov/ime (prednastavljeno: center).

Za kombinacijo nastavitev, vpišite vrednosti v eno vrstico, takole:

 • titlestyle = background:lightgray; color:darkgreen;

Lastnosti so ločene s podpičji (";") - bodite pozorni na pomotoma izpuščena podpičja, ki povročijo ignoriranje nastavitev.

Glej tudi

uredi
 • {{Infobox former subdivision}}: for subdivisions of former countries. In many ways identical to this infobox, but with a few modifications.