Predloga:Infopolje Bivša država/Kategorije

  • Ta tabela je seznam vseh kategorij, ki jih infopolje podpira. Če spremenite infopolje, prosim vključite spremembe tudi v tej tabeli.
  • Poimenovanje generirane kategorije se določi na podlagi vrednosti parametra common_name
  • Predloge za nove kategorije? Predlagajte jih tukaj; utemeljite vaš predlog.
Parameter v infopolju Vrednost Dodeljena kategorija
continent Evropa (Evropa) Kategorija:Bivše države v Evropi
Azija (Asia) Kategorija:Bivše države v Aziji
Severna Amerika (North America) Kategorija:Bivše države v Severni Ameriki
Južna Amerika (South America) Kategorija:Bivše države v Južni Ameriki
Afrika (Africa) Kategorija:Bivše države v Afriki
Oceanija (Oceania) Kategorija:Bivše države v Oceaniji
Evrazija (Eurasia) Kategorija:Bivše države v Evropi & Aziji
Afroevrazija (Afroeurasia) Kategorija:Bivše države v Evropi, Aziji & Afriki
Afroazija (Afroasia) Kategorija:Bivše države v Afriki & Aziji
Afroevropa (Afroeurope) Kategorija:Bivše države v Afriki & Evropi
(drugo) Kategorija:Članki o bivših državah, ki jih je treba urediti ‎
region Italija (Italy) Kategorija:Bivše države na Apeninskem polotoku
Balkanski polotok/Balkan (Balkans) Kategorija:Bivše države na Balkanu
Britansko otočje (British Isles) Kategorija:Bivše države na Britanskem otočju
Holandija/Nizozemska (Low Countries / Netherlands) Kategorija:Bivše države na Nizozemskem
Kitajska (China) Kategorija:Bivše države v kitajski zgodovini
Japonska (Japan) Kategorija:Bivše države v japonski zgodovini
Koreja (Korea) Kategorija:Bivše države v korejski zgodovini
Srednja Azija (Central Asia) Kategorija:Bivše države v Srednji Aziji
Jugovzhodna Azija (Southeast Asia) Kategorija:Bivše države v Jugovzhodni Aziji
Južna Azija (South Asia) Kategorija:Bivše države v Južni Aziji
Vzhodna Azija (East Asia) Kategorija:Bivše države v Vzhodni Aziji
Srednji vzhod (Middle East) Kategorija:Bivše države na Srednjem vzhodu
country Kitajska (China) Kategorija:Bivše države v kitajski zgodovini
Japonska (Japan) Kategorija:Bivše države v japonski zgodovini
Koreja (Korea) Kategorija:Bivše države v korejski zgodovini
Malezija (Malaysia) Kategorija:Bivše države v malezijski zgodovini
status Mestna država / Mesto / Država mesto (City-state) Kategorija:Bivše mestne države
Kraljestvo skupnosti narodov/Kraljestvo Commonwealtha (Commonwealth realm) Kategorija:Bivša kraljestva Skupnosti narodov
Konfederacija (Confederation) Kategorija:Bivše konfederacije
Imperij (Empire) Kategorija:Bivši imperiji
Federacija / Federativna (Federation) Kategorija:Bivše federacije
Zveza / Zveza držav (State union) Kategorija:Bivše zveze držav
Nepriznana / Nepriznana država (Unrecognized states) Kategorija:Bivše nepriznane države
Mandat lige narodov/Mandat (League of Nations mandate) Kategorija:Mandati Lige narodov
Satelitska država (Satellite state) Kategorija:Sovjetske satelitske države
Skrbniški teritorij/Skrbniško ozemlje Združenih narodov (United Nations Trust Territory) Kategorija:Skrbniška ozemlja Združenih narodov
Izgnanstvo/V izgnanstvu/Vlada v izgnanstvu (Exile) Kategorija:Vlade v izgnanstvu
{status = Kolonija} + imperij = ...
Združeno kraljestvo/Britanski imperij/Britanija (United Kingdom)
Anglija (England)
Francija (France)
Nizozemska (Netherlands)
Belgija (Belgium)
Portugalska (Portugal)
Španija (Spain)
Nemčija (Germany)
Italija (Italy)
Švedska (Sweden)
Norveška (Norway)
Danska (Denmark)
Škotska (Scotland)
Japonska (Japan)
(drugo)
(prazno)
Kategorija:Bivše britanske kolonije
Kategorija:Bivše angleške kolonije
Kategorija:Bivše francoske kolonije
Kategorija:Bivše nizozemske kolonije
Kategorija:Bivše belgijske kolonije
Kategorija:Bivše portugalske kolonije
Kategorija:Bivše španske kolonije
Kategorija:Bivše nemške kolonije
Kategorija:Bivše italijanske kolonije
Kategorija:Bivše švedske kolonije
Kategorija:Bivše norveške kolonije
Kategorija:Bivše danske kolonije
Kategorija:Bivše škotske kolonije
Kategorija:Bivše japonske kolonije
Kategorija:Bivše kolonije
Kategorija:Članki o bivših državah, ki jih je treba urediti
{status = Protektorat} + imperij = ...
(prazno)
Združeno kraljestvo (United Kingdom)
Kategorija:Bivši protektorati
Kategorija:Bivši Britanski protektorati
{status = Vazalna država} + imperij = ...
(prazno)
Sveto Rimsko cesarstvo/Sveto rimsko cesarstvo (Holy Roman Empire)
Kategorija:Bivše vazalne države
Kategorija:Sveto rimsko cesarstvo
(drugo) Kategorija:Članki o bivših državah, ki jih je treba urediti
{status = Marionetna država} + imperij = ...
(prazno)
Prvega francoskega cesarstva (First French Empire)
Kategorija:Bivše marionetne države
Kategorija:Marionetne države prvega francoskega cesarstva
government_type Republic Kategorija:Bivše republike
Socialistična država/Socialistična republika (Socialist republic) Kategorija:Bivše socialistične republike
Diktatura/Vojaška diktatura (Dictatorship) Kategorija:Bivše diktature
Kneževina (Principality) Kategorija:Bivše kneževine
{government_type = Ustavna monarhija ali Monarhija} + continent = ...
(prazno)
Evropa (Europe)
Azija (Asia)
Severna Amerika (North America)
Južna Amerika (South America)
Afrika (Africa)
Evrazija (Eurasia)
Afroevrazija (Afroeurasia)
Afroasia
Kategorija:Bivše monarhije
Kategorija:Bivše evropske monarhije
Kategorija:Bivše azijske monarhije
Kategorija:Bivše severnoameriške monarhije
Kategorija:Bivše južnoameriške monarhije
Kategorija:Bivše afriške monarhije
Kategorija:Bivše evropske monarhije & bivše azijske monarhije
Kategorija:Bivše evropske monarhije, bivše azijske monarhije & bivše afriške monarhije
Kategorija:Bivše afriške monarhije & bivše azijske monarhije
(drugo) Kategorija:Članki o bivših državah, ki jih je treba urediti ‎
era Medvojno obdobje/Obdobje med vojnama/Obdobje med obema vojnama (Interwar period) Kategorija:Bivše države obdobja med obema vojnama
Hladna vojna (Cold War) Kategorija:Bivše države hladne vojne
Druga svetovna vojna (World War II) Kategorija:Kratkotrajne države druge svetovne vojne
Prva svetovna vojna (World War I) Kategorija:Kratkotrajne države prve svetovne vojne