Pošévnica/ ) je ločilo v obliki ravne pokončne črte, zgoraj nagnjene v desno. Velikokrat se imenuje tudi désna pošévnica, da se loči od leve poševnice.

/

Ločila

opuščaj ’ '
oklepaji ( ) [ ] { } < >
uklepaj (
zaklepaj )
dvopičje :
vejica , ، 、
pomišljaji – — ―
tripičje … ... . . .
klicaj !
pika .
vezaj
deljaj - ‐ =
vprašaj ?
narekovaji „ “ » «
podpičje ;
poševnica /  ⁄ 

Delitelji besed

presledek     
interpunkt ·

Splošna tipografija
Redkejša tipografija

Raba uredi

  • Zaznamuje besedico »ali« in je v tem primeru stična (npr. in/ali).
  • Kot znak za konec vrstice pri zapisu pesmi (Valjhun, sin Kajtimara, boj krvavi / že dolgo bije za krščansko vero ...). V tem primeru je poševnica nestična.

Raba zunaj jezika uredi