Ponavljáj ( ″ ) ali ( -"- ) je grafično znamenje, ki označuje ponovljeno besedo iz prejšnje vrstice, ki leži tik nad ponavljajem. Sestoji iz dveh vzporednih črtic, podobnih dvema opuščajema. Ponavljaj stoji pod ponovljeno besedo, in sicer pod prvo črko dotične besede.


Ločila

opuščaj ’ '
oklepaji ( ) [ ] { } < >
uklepaj (
zaklepaj )
dvopičje :
vejica , ، 、
pomišljaji – — ―
tripičje … ... . . .
klicaj !
pika .
vezaj
deljaj - ‐ =
vprašaj ?
narekovaji „ “ » «
podpičje ;
poševnica /  ⁄ 

Delitelji besed

presledek     
interpunkt ·

Splošna tipografija
Redkejša tipografija

Zgled rabe uredi

Cene za kilogram zelenjave:

krompir ........ 1,25 evra

zelje ............ 0,80 "

beluši .......... 3,25 "