Alah

arabska beseda za Boga

Aláh je arabska beseda (الله, transliteracija: Allāh) za boga. V slovenščini je pogosto naglašanje prvega zloga: Álah. Izven arabskega kulturnega kroga se temu imenu pripisuje posebna povezava z islamom, vendar ime uporabljajo za označevanje monoteističnega boga enako arabski kristjani, tudi v prevodih Svetega pisma, kot arabsko govoreči Judje. Po pojmovanju islama, najmlajše izmed naštetih ver, gre v vsakem primeru za istega, Abrahamovega edinega Boga.

Beseda Alah je našla pot v številne jezike, ki so blizu bodisi arabskemu kulturnemu krogu ali islamu. Kristjani poimenujejo Boga v malteškem jeziku enako, izgovarjajo pa "Alla"; v Indoneziji uporabljajo zvezo "Allah Bapa", "Bog Oče", na Bližnjem vzhodu pa, po aramejskem vzoru, "Allāha". Etimološko poimenovanje Alah izhaja iz skupnega korena s hebrejskima imenoma Elohim oziroma Eloah (אלוה).

Nekateri islamski učenjaki nasprotujejo prevajanju imena Alah. Pomensko približno enake besede se v drugih jezikih uporabljajo tudi v množinskih oblikah (bogova, bogovi), kar naj bi bilo v nasprotju s pomenskim obsegom imena Alah, ki lahko označuje le edinega boga, skupnega trem verstvom abrahamske tradicije (judovstvo, krščanstvo, islam). Za označevanje bogov v drugih verstvih Arabci uporabljajo besedo ilāh ali ma`būd, slednje dobesedno pomeni čaščeno (bitje). V zgodnjem grškem prevodu so uporabili ho theos monos, "edini bog", kot enakovreden izraz aramejskemu "Alaha". Alah ima 99 imen, ki so navedena v Koranu.

Seznam imen

uredi

Qur'an govori o lastnostnih Alaha kot o »najlepših imenih« Alaha (Arabsko: al-ʾasmāʾ al-ḥusnā). Tradicionalno jih je 99, dodatno pa je še najvišje ime (al-ism al-ʾaʿẓam), vrhovno ime, Allāh.

Seznam 99 imen Alaha

# Arabščina Prečrkovanje Prevod (včasih odvisen od konteksta) Kur'anska raba
1 الرحمن Ar-Rahmān Usmiljeni in sočutni Na začetku vsakega poglavja razen enega, in na ostalih mestih. Beseda uporabljena v suri/poglavlju 55, Ar-Rahman.
2 الرحيم Ar-Rahīm Milostljivi Na začetku vsakega poglavlja razen enega, in na ostalih mestih
3 الملك Al-Malik Vladar, kralj 59:23, 20:114
4 القدوس Al-Quddūs Najsvetejši, najčistejši, najcelovitejši 59:23, 62:1
5 السلام As-Salām Mir in Blagoslov, vir miru in varnosti 59:23
6 المؤمن Al-Mu'min Ki podeljuje varnost, ki potrjuje resnico 59:23
7 المهيمن Al-Muhaymin Varuh; ohranitelj, vsevidni zaščitnik 59:23
8 العزيز Al-Azīz Vsemogočni, samozadostni, ljubljeni 3:6, 4:158, 9:40, 48:7, 59:23
9 الجبار Al-Jabbār Veličastni 59:23
10 المتكبر Al-Mutakabbir Velikanski 59:23
11 الخالق Al-Khāliq Stvarnik 6:102, 13:16, 39:62, 40:62, 59:24
12 البارئ Al-Bāri' Pravični 59:24
13 المصور Al-Musawwir Ki podeljuje obliko 59:24
14 الغفار Al-Ghaffār Ki večno odpušča 20:82, 38:66, 39:5, 40:42, 71:10
15 القهار Al-Qahhār Nepremagljivi, ki vse nadvlada 13:16, 14:48, 38:65, 39:4, 40:16
16 الوهاب Al-Wahhāb Milostni darovalec 3:8, 38:9, 38:35
17 الرزاق Ar-Razzāq Ki oskrbi z vsem potrebnim 51:58
18 الفتاح Al-Fattāh Ki podeljuje zmago 34:26
19 العليم Al-'Alīm Vsevedni 2:158, 3:92, 4:35, 24:41, 33:40
20 القابض Al-Qābid Ki opominja in postavlja omejitve 2:245
21 الباسط Al-Bāsit Širitelj, velikodušni 2:245
22 الخافض Al-Khāfid Ki ponižuje 95:5
23 الرافع Ar-Rāfi' Ki povzdiguje 58:11, 6:83
24 المعز Al-Mu'izz Ki podeljuje čast 3:26
25 المذل Al-Mu'dhell Ki podeljuje sramoto 3:26
26 السميع As-Samī Ki vse sliši 2:127, 2:256, 8:17, 49:1
27 البصير Al-Basīr Ki vse vidi 4:58, 17:1, 42:11, 42:27
28 الحكم Al-Hakam Sodnik, razsodnik 22:69
29 العدل Al-`Adl Popolnoma pravični 6:115
30 اللطيف Al-Latīf Nežni, nežno prijazni 6:103, 22:63, 31:16, 33:34
31 الخبير Al-Khabīr Ki se zaveda vsega 6:18, 17:30, 49:13, 59:18
32 الحليم Al-Halīm Potrpežljivi, obzirni, prizanesljivi 2:235, 17:44, 22:59, 35:41
33 العظيم Al-'Azīm Veličastni, neskončni 2:255, 42:4, 56:96
34 الغفور Al-Ghafūr Vse odpuščajoči 2:173, 8:69, 16:110, 41:32
35 الشكور Ash-Shakūr Hvaležni 35:30, 35:34, 42:23, 64:17
36 العلي Al-'Aliyy Veličastno vzvišen 4:34, 31:30, 42:4, 42:51
37 الكبير Al-Kabīr Veliki 13:9, 22:62, 31:30
38 الحفيظ Al-Hafīz Ohranitelj 11:57, 34:21, 42:6
39 المقيت Al-Muqīt Ki nahrani 4:85
40 الحسيب Al-Hasīb Ki prinese sodbo in kazen 4:6, 4:86, 33:39
41 الجليل Al-Jalīl Veličastni 55:27, 39:14, 7:143
42 الكريم Al-Karīm Darežljivi, plodoviti 27:40, 82:6
43 الرقيب Ar-Raqīb Pozorni 4:1, 5:117
44 المجيب Al-Mujīb Ki se odziva; ki daje odgovore 11:61
45 الواسع Al-Wāsi' Široki, vseobsegajoči 2:268, 3:73, 5:54
46 الحكيم Al-Hakīm Modri 31:27, 46:2, 57:1, 66:2
47 الودود Al-Wadūd Ki ljubi svoje verne sužnje in ki ga njegovi verni sužnji ljubijo 11:90, 85:14
48 المجيد Al-Majīd Vse-Veličastni 11:73
49 الباعث Al-Bā'ith Ki obuja od mrtvih 22:7
50 الشهيد Ash-Shahīd Priča 4:166, 22:17, 41:53, 48:28
51 الحق Al-Haqq Resnica, resničnost 6:62, 22:6, 23:116, 24:25
52 الوكيل Al-Wakīl Ki zaupa; ki je odvisen 3:173, 4:171, 28:28, 73:9
53 القوى Al-Qawwiyy Silni 22:40, 22:74, 42:19, 57:25
54 المتين Al-Matīn Čvrsti, Neomajni 51:58
55 الولى Al-Waliyy Zaščitniški prijatelj; ki nudi zavetje in pomoč 4:45, 7:196, 42:28, 45:19
56 الحميد Al-Hamid Ki je vreden vse pohvale 14:8, 31:12, 31:26, 41:42
57 المحصى Al-Muhsi Ki obračunava, ki številči vse 72:28, 78:29, 82:10-12
58 المبدئ Al-Mubdi' Stvarnik, izvor in začetek vsega 10:34, 27:64, 29:19, 85:13
59 المعيد Al-Mu'īd Obnovitelj, vzpostavitelj, ki vse povrne 10:34, 27:64, 29:19, 85:13
60 المحيى Al-Muhyi Ki daje življenje 7:158, 15:23, 30:50, 57:2
61 المميت Al-Mumīt Ki prinaša smrt, ki uničuje 3:156, 7:158, 15:23, 57:2
62 الحي Al-Hayy Večno živ 2:255, 3:2, 25:58, 40:65
63 القيوم Al-Qayyūm Samoživ hranitelj vsega 2:255, 3:2, 20:111
64 الواجد Al-Wājid Ki opazi, ki najde, ki ne odneha 38:44
65 الماجد Al-Mājid Vzvišeni, veličastni 85:15, 11:73,
66 الواحد Al-Wāhid Edini, enkratni, slika enotnosti 2:163, 5:73, 9:31, 18:110
67 الاحد Al-'Ahad Edini, vse obsegajoč, nedeljiv 112:1
68 الصمد As-Samad Samozadosten, nepremagljiv,
na veke cilj vseh molitev, nesmrten
112:2
69 القادر Al-Qādir Vsezmožen 6:65, 36:81, 46:33, 75:40
70 المقتدر Al-Muqtadir Vse odločujoč, gospodujoč 18:45, 54:42, 54:55
71 المقدم Al-Muqaddim Ki pospešuje, ki prestavlja daleč naprej 16:61, 17:34,
72 المؤخر Al-Mu'akhkhir Ki zakasnjuje, ki prestavlja daleč zadaj 71:4
73 الأول Al-'Awwal Prvi (alfa) 57:3
74 الأخر Al-'Akhir Zadnji (omega) 57:3
75 الظاهر Az-Zāhir Očiten, vse zmagujoč 57:3
76 الباطن Al-Bātin Skrit, vse obsegajoč 57:3
77 الوالي Al-Wāli Gospodar 13:11, 22:7
78 المتعالي Al-Mutā'ali Samo vzvišen 13:9
79 البر Al-Barr Najljubeznivejši in najpravičnejši 52:28
80 التواب At-Tawwāb Ki se vedno vrne, vedno omehča 2:128, 4:64, 49:12, 110:3
81 المنتقم Al-Muntaqim Maščevalec 32:22, 43:41, 44:16
82 العفو Al-Afuww Ki odpušča, ki briše grehe 4:99, 4:149, 22:60
83 الرؤوف Ar-Ra'ūf Sočuten, ki se mu vsi smilimo 3:30, 9:117, 57:9, 59:10
84 مالك الملك Mālik-ul-Mulk Lastnik vse oblasti 3:26
85 ذو الجلال والإكرام Dhū-l-Jalāli
wa-l-'ikrām
Gospod veličastnosti in radodarnosti 55:27, 55:78
86 المقسط Al-Muqsiţ Pravični, povračujoči 7:29, 3:18
87 الجامع Al-Jāmi Ki zbira in združuje 3:9
88 الغني Al-Ghaniyy Vsebogati, neodvisni 3:97, 39:7, 47:38, 57:24
89 المغني Al-Mughni Ki bogati in izenačuje 9:28
90 المانع Al-Māni' Ki varuje, ščiti in brani 67:21
91 الضار Ad-Dārr Ki spravlja v obup, ki škodi in tepe 6:17
92 النافع An-Nāfi Dobrotljiv, radodaren 30:37
93 النور An-Nūr Ki ustvarja luč vere v srceh vseh vernikov 24:35
94 الهادي Al-Hādi Vodič 25:31
95 البديع Al-Badī Neprimerljivi, izvornik 2:117, 6:101
96 الباقي Al-Bāqi Večno trajen in nespremenljiv 55:27
97 الوارث Al-Wārith Dedič, ki muje vse zapuščeno 15:23
98 الرشيد Ar-Rashīd Vodič, nezmotljivi učitelj in vir znanja 2:256
99 الصبور As-Sabur Potrpežljiv, brezčasni. 2:153, 3:200, 103:3