Gibanje (sociologija)

Gibanje v sociologiji in politiki je delovanje skupine ljudi in/ali organizacij za dosego nekega cilja.

Vrsta gibanj:

  • družbeno gibanje
  • nacionalno gibanje
  • delavsko gibanje
  • odporniško gibanje
  • gibanje neuvrščenih
  • študentsko gibanje
  • ekološko gibanje
  • mirovno gibanje