Kristalni habit je opis značilnih oblik in agregatov, ki jih tvori nek mineral. Habit je pogosto najpomembnejša značilnost za prepoznavanje minerala.

Piritno sonce. Med tesno stisnjenimi sloji skrilavca je bil skupek prisiljen rasti v gostih stranskih žarkih. V normalnih pogojih bi se pirit razvil v obliki kock ali piritoedrov.

Mineralogi uporabljajo za opis habita kristala mnogo izrazov. Nekateri habiti so za določene minerale značilni, vendar ima večina mineralov več različnih habitov. Habit je namreč zelo odvisen od pogojev, v katerih je mineral kristaliziral. Kristalni habit lahko neizkušenega opazovalca zavede k njegovemu enačenju s kristalnim sistemom minerala.

Na kristalni habit vplivajo naslednji činitelji: kombinacija dveh ali več kristalnih oblik, sledovi nečistoč, dvojčičenje kristalov in pogoji rasti, predvsem temperatura, tlak in razpoložljiv prostor. Minerali, ki imajo isti kristalni sistem, imajo lahko različne habite. Nekateri habiti so značilni za njihovo podvrsto in nahajališče. Primer: večina safirjev ima podolgovate valjaste kristale, safirji iz Montane (ZDA) pa imajo debele ploščate kristale, kakršne imajo samo rubini. Safirji in rubini so različice istega minerala – korunda (aluminijev(III) oksid, Al2O3).

Nekateri minerali lahko zamenjajo druge obstoječe minerale, pri čemer ti ohranijo svoj prvotni habit. Takšen proces se imenuje psevdomorfna zamenjava. Klasični primer psevdomorfne zamenjave je tigrovo oko, v katerem je krocidolitni (modri) azbest zamenjan s kremenom. Kremen tvori običajno dobro razvite podogovate prizmatične kristale, v tigrovem očesu pa je ohranjen prvotni vlaknati habit azbesta.

Seznam kristalnih habitov uredi

Habit Opis Primer
Igličast Podoben igli, tanek in/ali koničast Rutil v kameni streli
 
Iglice rutila
Mandljast Podoben mandlju Heulandit
 
Heulandit
Anhedralen Slabo razvit, zunanje kristalne ploskve niso razvite Olivin
 
Olivin
Lističast Tanki nežni lističi Kianit
 
Kianit iz Brazilije
Grozdičast ali globularen Podoben grozdju, poloblasti skupki Smitsonit, hemimorfit, adamit in variscit
 
Variscit
Stebričast Dolge, vitke, pogosto vzporedne prizme Kalcit
 
Kalcit
Luskast Skupek tesno stisnjenih luskastih ali ploščatih kristalov Barit
 
Barit
Dendriten ali razvejan Podoben drevesu, razvejan iz središča v eno ali več smeri Magnezit v opalu
Dodekaedričen Dodekaeder Granat
 
Granat
Druzast ali kopučast Skupek zelo drobnih kristalov na ravni površini Uvarovit, kremen
 
Uvarovit
Enantiomorfen Zrcalna slika in optične lastnosti Kamena strela
 
Kamena strela
Usklajen, krepak, čokat ali kladast Dolžina, širina in višina so približno enaki Cirkon
 
Cirkon
Idiomorfen Lepo razviti kristali z razvitimi zunanjimi ploskvami Spinel
 
Spinel
Vlaknat ali stolpičast Izredno tanke prizme Tremolit
 
Tremolit
Filiformen ali kapilaren Izredno tanki laski ali vlakna Natrolit
 
Natrolit
Listnat ali luskav Sloji, ki cepijo v tanke ploščice Sljuda
 
Sljuda
Granularen Agregati anhedralnih kristalov v šelitu Šelit
 
Šelit
Hemimorfen Napačno zaključeni kristali z dvema različno oblikovanima koncema Hemimorfit
 
Hemimorfit
Mamilaren Podoben prsim; površina je nastala s prekrivanjem delno kroglastih oblik Malahit
 
Malahit
Masiven ali kompakten Brezobličen, brez izrazitih zunanjih kristalnih oblik Serpentin
 
Serpentin
Nodularen ali grudast Depozit približno okrogle oblike z nepravilnimi izrastki Geode
 
Geoda
Oktaedričen Oktaeder - dve kvadratni piramidi s skupno osnovno ploskvijo Diamant
 
Diamant
Pernat Fine, perju podobne strukture Motramit
 
Motramit
Prizmatičen Raztegnjene prizme; dobro zazvite kristalne ploskve vzporedne z osjo c Turmalin
 
Turmalin
Psevdo heksagonalen Heksagonala oblika zaradi cikličnega dvojčičenja Aragonit
 
Aragonit
Psevdomorfen Zaradi psevdomorfne substitucije ima obliko drugege minerala Tigrovo oko
 
Tigrovo oko
Žarkast ali divergenten Žarki, ki se širijo iz središča Piritna sonca
 
Piritno sonce
Ledvičast Podoben mamilarnemu habitu, prekrivanje ledvicam podobnih tvorb Hematit
 
Hematit
Mrežast Igličasti kristali tvorijo mreži podobne strukture Ceruzit
 
Ceruzit
Rozeta Ploščati, vrtnici podobni skupki Sadra
 
Puščavska roža
Klinast Oblika klina Titanit
 
Titanit
Stalaktiten Valjasta ali konična oblika stalaktita ali stalagmita Rodokrozit
 
Rodokrozit
Zvezdast ali stelaren Oblika zvezde z žarki Pirofilit
 
Pirofilit
Brazdast Brazde so vporedne ali pravokotne na kristalografske osi Hrizoberil
 
Hrizoberil
Nerazvit Zunanje kristalne ploskve so samo delno razvite
Ploščat ali lamelen Ploščice ali lamele Rubin
 
Rubin
Snopast Skupki imajo obliko ročno povezanega snopa žita Zeoliti
 
Zeolit

Viri uredi