Koroški vojvode

seznam Wikimedie

Koroški vojvode (nemško Kärntner Herzog) so bili na čelu Vojvodine Koroške, ko se je ta v drugi polovici 10. stoletja izoblikovala v okviru (nemškega) ( Sveto rimskega cesarstva na podlagi stare karantanske državnosti. Vojvodina Koroška je bila med najstarejšimi vojvodinami in se pojavi leta 976, ko je cesar Oton II. njeno ozemlje izvzel iz vojvodine Bavarske in ga kot samostojno vojvodino dodelil v fevd Henriku I. Koroškemu.

Lista Koroških vojvod uredi

Leopoldinci

Salijci

Leopoldinci

Otonci

Salijci

Eppensteini

Salijci

Welfi

Ezzonidi

Zähringeni

Eppensteini

Spanheimi uredi

Přemyslidi

Habsburžani

Goriško-Tirolski uredi

Habsburžani uredi

Leopoldinska (štajerska) veja uredi

Združene habsburške dežele v letu 1458 uredi

Habsburgi Notranje Avstrije uredi

Koroška je bila leta 1619 združena z ostalimi Habsburškimi deželami.

Viri uredi