Okus je v kvantni kromodinamiki skupina kvantnih števil osnovnih delcev, ki omogočajo ločiti različne tipe leptonov in kvarkov, ki pripadajo skupini fermionov.

okus in kvantna števila:

kombinacije:


Okus je vpeljal ameriški fizik Murray Gell-Mann (rojen 1929). Uporablja se v teoriji šibke jedrske sile. V teoriji šibke jedrske sile se simetrija poruši in okus se ne ohranja. V kvantni kromodinamiki obstoja globalna simetrija in se ohranja okus v vseh procesih, ki so posledica samo močne jedrske sile. Kvark ima šest okusov, ki označujejo šest tipov kvarkov.

Kvantna števila okusa uredi

Leptoni uredi

Leptoni imajo leptonsko število enako 1 (L = 1). Leptoni imajo tudi šibki izospin (oznaka T3 za tretjo komponento), ki je enak – ½ za nabite leptone in je enak +1/2 za tri pripadajoče nevtrine. Vsak par nabitega leptona in pripadajočega nevtrina ima nasprotni T3 in tvorijo eno generacijo leptonov.

V naslednji preglednici so navedena kvantna števila okusa za leptone.

ime delca oznaka Kvantna števila okusa
elektron e Le=1, Q=−1, YW=−1
elektronski nevtrino νe Le=1, Q=0, YW=−1
mion μ Lμ=1, Q=−1, YW=−1
mionski nevtrino νμ Lμ=1, Q=0, YW=−1
tauon τ Lτ=1, Q=−1, YW=−1
tauonski nevtrino ντ Lτ=1, Q=0, YW=−1

Pri tem oznaka Le pomeni kvantno število za elektronski nevtrino, oznaka Lμ za mionski nevtrino, Lτ pa za tauonski nevtrino. Ostale oznake glej spodaj (kvarki).

Kvarki uredi

Vsi kvarki nosijo barionsko število B = 1/3 in šibki izospin.

Kvarkom lahko pripišemo naslednja kvantna števila okusa :

Ta kvantna števila se ohranjajo pri elektromagnetni in močni jedrski interakciji. Ne ohranjajo pa se pri šibki jedrski interakciji.

Razen teh kvantnih števil se uporabljajo še izpeljana kvantna števila:

V naslednji preglednici so navedena kvantna števila okusa za kvarke.

ime kvarka oznaka kvantna števila okusa
gor u B=1/3, Q=2/3, I3=1/2, Y=1/3, YW=1/3
dol d B=1/3, Q=−1/3, I3=−1/2, Y=1/3, YW=1/3
šarm c B=1/3, Q=2/3, I3=0, C=1, Y=4/3, YW=1/3
čudnost s B=1/3, Q=−1/3, I3=0, S=−1, Y=−2/3, YW=1/3
vrh (ali resnica) t B=1/3, Q=2/3, I3=0, T=1, Y=4/3, YW=1/3
dno (ali lepota) b B=1/3, Q=−1/3, I3=0, B'=−1, Y=−2/3, YW=1/3

Antidelci imajo kvantna števila okusa z nasprotnim predznakom (primer: pozitron ima Le = -1 in Q = 1).

Zunanje povezave uredi