Šibki hipernaboj (oznaka ) je kvantno število, ki je povezano z električnim nabojem in tretjo komponento izospina. Odgovarja umeritveni simetriji U(1).

Definicija

uredi

Šibki hipernaboj je generator elektrošibke umeritvene grupe. Določen je z obrazcem, ki je podoben Gell-Mann-Nišidžimovemu obrazcu za hipernaboj v močnih interakcijah :

 

kjer je

To je enako (dobimo z enostavno preureditvijo)

 

Povezava barionskim in leptonskim številom

uredi

Šibki hipernaboj je povezan tudi z razliko med barionskim ( )in leptonskim številom ( ). To razliko označujemo kot B – L.

Šibki hipernaboj lahko napišemo kot

 

kjer je

Kvantno število   se ohranja. Ker pa se ohranja tudi šibki hipernaboj,

Razpad nevtrona

uredi

Nevtron razpade na naslednji način

n0p+ + e- + νe0

Pri razpadu se mora ohraniti barionsko ( ) in leptonsko število ( ). To pomeni, da se ohranja tudi razlika B - L.

Razpad protona

uredi

Razpad protona predvidevajo nekatere teorije velikega poenotenja.

p+e+ + 2γ

Ohranja se B – L, čeprav se pri tem krši ohranitev leptonskega in barionskega števila.

Zunanje povezave

uredi