Dno ali lepota (oznaka ) je v fiziki osnovnih delcev eno izmed kvantnih števil. Spada med kvantna števila okusa. Določi se lahko za kvarke in hadrone.

Kvantno število za dno je določeno kot

kjer je

  • število b kvarkov
  • število b antikvarkov

Iz tega sledi, da je samo za kvark b kvantno število dna enako -1, ostali kvarki pa imajo to kvantno število enako 0.

Vrednosti kvantnega števila dna
za različne kvarke
kvantno število dna
B'
kvark d kvark u kvark s kvark c kvark b kvark t
vrednost 0 0 0 0 -1 0

Podobno kot vsa kvantna števila okusa se pri močni in elektromagnetni interakciji ohranja kvantno število dna. Ne ohranja pa se v šibkih interakcijah.