Epsilon

Épsilon (grško: starogrško έψιλον; velika črka: Ε, mala črka: ε) je peta črka grške abecede in ima numerično vrednost 5. Črka epsilon se je razvila iz feničanske črke he (Phoenician he.png). Črka je dobila ime epsilon (grško: starogrško Ε ψιλον = enostavni E) zato, ker se glas e piše tudi z digrafom ΑΙ. Iz grške črke Ε izvira latinična črka E, pa tudi cirilična črka Е (in poleg tega še Є in Э, ki se uporabljata le v nekaterih jezikih). Digraf EΙ se izgovarja kot i.

Epsilon uc lc.svg
Grška abeceda
[[Alfa|Αα alfa]] [[Ni (črka)|Νν ni]]
[[Beta|Ββ beta]] [[Ksi|Ξξ ksi]]
[[Gama|Γγ gama]] [[Omikron|Οο omikron]]
[[Delta|Δδ delta]] [[Pi (črka)|Ππ pi]]
[[Epsilon|Εε epsilon]] [[Ro|Ρρ ro]]
[[Zeta (črka)|Ζζ zeta]] [[Sigma|Σσς sigma]]
[[Eta (črka)|Ηη eta]] [[Tau|Ττ tau]], tav
[[Theta|Θθ theta]] [[Ipsilon (črka)|Υυ ipsilon]]
[[Jota (črka)|Ιι jota]] [[Fi|Φφ fi]]
[[Kapa (črka)|Κκ kapa]] [[Hi|Χχ hi]]
[[Lambda|Λλ lambda]] [[Psi|Ψψ psi]]
[[Mi (črka)|Μμ mi]] [[Omega|Ωω omega]]
Danes opuščene črke
Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
Sho uc lc.svg šo

grška ločevalna znamenja

PomeniUredi

Mali ε uporabljamo kot simbol za :

Zunanje povezaveUredi