Rélativni raztézek (oznaka ε) je brezrazsežna količina, določena pri raztezanju ali stiskanju kot razmerje med deformacijo Δl (raztezkom, skrčkom) nekega telesa in dolžino tega istega telesa (l) pred deformacijo:

Relativni raztezek nastopa npr. v Hookovem zakonu, ki podaja sorazmernost med relativnim raztezkom in mehansko napetostjo v vzdolžni smeri delovanja sile.

Pri strižnih deformacijah govorimo o relativnem prečnem raztezku ali tudi o zožitku εq:

kjer je sedaj d premer telesa v danem preseku.

Razmerju:

rečemo Poissonovo število.