Eneagramska prizma (9/2)

Eneagramska prizma (9/2)
Prism 9-2.png
Vrsta uniformni polieder
Stranske ploskve 2 eneagrama
9 kvadratov
Robovi 27
Oglišča 18
Konfiguracija oglišča 9/2.4.4
Wythoffov simbol 2 2 9/2 | 2
Simetrija D9h
Dualni polieder eneagramska bipiramida
Lastnosti nekonveksna
Enneagrammic prism-2-9 vertfig.png

Slika oglišč

Eneagramska prizma (9/2) je v geometriji je ena v neskončni množici nekonveksnih prizem, ki jih sestavljajo trikotne stranske ploskve in dva pokrova, ki sta v tem primeru eneagrama {9/2}.