Elipsoíd je ploskev drugega reda, ki je razširitev pojma elipsa na tri razsežnosti. Enačba v kartezičnem koordinatnem sistemu je:

Elipsoid z osmi (a, b, c) = (4, 2, 1)

kjer so a , b in c ekvatorialni polmeri vzdolž osi x, y in z. Števila a, b in c so pozitivna realna števila, ki določajo obliko elipsoida. Dolžine odsekov, ki jih ploskev določa na pripadajočih koordinatnih oseh (x, y, z), se imenujejo glavne polosi elipsoida. Za števila a , b in c lahko nastopijo naslednji primeri:

  • sfera;
  • sploščeni sferoid (oblika diska);
  • podolgovati sferoid (oblika cigare);
  • triosni elipsoid (tri različne polosi).

Kadar sta dve osi enaki, se nastala površina imenuje sferoid.

Parametrizirana oblika uredi

V sfernem koordinatnem sistemu se lahko parametrizirano obliko enačbe elipsoida napiše kot:

 

kjer je:

  kolatituda ali zenitni kot in   dolžina ali azimut:

Kota lahko zavzameta naslednje vrednosti:

 

Površina uredi

Površine elipsoida se ne da izračunati z uporabo samo elementarnih funkcij.

Izračuna se jo lahko s pomočjo naslednjega obrazca:

 

kjer pomeni:

  za sploščene elipsoide
  za podolgovate elipsoide
kot, ki se imenuje kotna izsrednost;
 
  in   sta nepopolna eliptična integrala prvega in drugega reda.

Približna vrednost površine se dobi tudi s pomočjo naslednjega obrazca:

 

kjer uporaba vrednosti p ≈ 1,6075 da relativno napako do največ 1,061 %. Vrednost p = 8/5 = 1,6 je najboljša za skoraj okrogle elipsoide (z relativno napako približno 1,178 %).

Prostornina uredi

Zaradi nenatančnega izražanja se izraz elipsoid včasih uporablja tudi za geometrijsko telo, ki ga omejuje zgoraj opisana ploskev.Prostornino tega telesa se izračuna z obrazcem:

 

Kadar so vse polosi enake, se dobi prostornino krogle, če sta po dve polosi enaki pa prostornine sferoidov.

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi

  • Weisstein, Eric Wolfgang. »Ellipsoid«. MathWorld.
  • Animacija (angleško)