Kotna izsrednost (oznaka φ , včasih tudi œ ali ε) je v astronomiji in astrodinamiki eden izmed elementov tira, ki določajo lego in hitrost nebesnega telesa.

Definicija kotne izsrednosti za eliptično tirnico nebesnega telesa.

Izračuna se iz izsrednosti:

kjer je

Izračuna se lahko tudi iz velike in male polosi:

Oziroma iz linearne izsrednosti:

kjer je