Zoisov krožek je bil skupina kranjskih izobražencev, ki so se po letu 1780 začeli zbirati v Zoisovi hiši na Bregu v Ljubljani. Delovali so v duhu razsvetljenstva.

Zoisova palača v Ljubljani (Breg)

Ustanovitelj je bil Žiga Zois. Zoisov krožek so tvorili: