Wikipedija:WikiProjekt Nevarne snovi/Oblika

Tu je primer članka; študentje - zgledujte so po njem, kako naj izgleda vaš članek o nevarni strani. Priporočam, da pregledate tudi tujejezikovne različice WP, kako so članki sestavljeni. Kliknite "uredi stran" in vse, kar je pod tremi črtami, se naj bi vključilo v članek. Upoštevajte, da je Wikipedija enciklopedija, kar pomeni da naj bi bile informacije podane povezano v odstavkih, ne kot golo naštevanje dejstev z alinejami ali ključnimi besedami.

Struktura vašega članka naj bo sledeča:

 • na vrhu strani dodajte predlogo, ki se bo nato prikazala na desni strani
 • sledi uvod (WP slog narekuje, da ima vsak članek uvodno vrstico oz. odlomek, kjer so povzeti vsi glavni podatki - glej npr. uvod dušika). Ko bralec klikne na povezavo do članka, je to ekvivalentno vprašanju "Kaj je...?" in prvi stavek mora nanj odgovoriti - za primer dušika "Dušík je kemični element v periodnem sistemu s simbolom N....".
 • temu sledi jedro članka (vsa predpisana poglavja, kot so našteta spodaj)
 • po "Zunanjih povezavah" sledijo kategorije (preberite si Wikipedija:Kategorizacija)
 • po vnešenih kategorijah dodajte povezave na tujejezikovne različice (npr. pri dušiku za povezavo na angleško verzijo dodamo sledeče: [[en:Nitrogen]]); odprite si dušik, z drsnikom pojdite na dno in videli boste, kako so vnešeni t.i. interwikiji; le-ti so pozneje prikazani na levi strani pod oblačkom "pripomočki")WikiProjekt Nevarne snovi/Oblika
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
1
Druga imena
1
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
EC število
 • 1
KEGG
MeSH 1
RTECS število
 • 1
Lastnosti
1
Molska masa 1
Videz 1
Gostota 1
Tališče 1
Vrelišče 1
1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
 • AU: 1
 • CA: 1
 • UK: 1
 • ZDA: 1
 • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calciumNFPA 704 four-colored diamond
1
1
1

S=1 NFPA code error
.
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Na tem mestu vključite uvod.


Identifikacija snovi ali pripravka:Uredi

Identifikacija snovi ali pripravka:

Uporaba snovi ali pripravka:

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:Uredi

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:Uredi

Napotki za nevarnost:


Ukrepi za prvo pomoč:Uredi

Vdihovanje

Zaužitje

Stik s kožo in očmi:


Ukrepi ob požaru:Uredi

Posebne nevarnosti


Primerna sredstva za gašenje


Posebna zaščitna oprema za gasilce:


Ukrepi ob nezgodnih izpustihUredi

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:


Ekološki zaščitni ukrepi


Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenjeUredi

Ravnanje

Skladiščenje


Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri deluUredi

Fizikalne in kemijske lastnostiUredi

Obstojnost in reaktivnostUredi

Toksikološki podatkiUredi

Ekotoksikološki podatkiUredi

OdstranjevanjeUredi

Transportni podatkiUredi

Zakonsko predpisani podatki o predpisihUredi

Druge informacijeUredi