Tunelska ploskev

Tunelska ploskev je ploskev, ki je nastala kot ovojnica družin sfer, ki jim središča ležijo na prostorski krivulji. Ena stran goriščne ploskve tunelske ploskve generira krivuljo.

Del torusa, ki je posebni primer ciklide. Črne črte pomenijo dve veji goriščne ploskve, ki sta v tem primeru obe degenerirani v krivulji. Ploskev se lahko generira kot ovojnica sfer s središči na teh črtah.

Kadar središča sfere ležijo na premici, je tunelska ploskev rotacijska ploskev.

Dupinove ciklide tvorijo posebni razred ploskev, ki so tunelske ploskve. Za ciklide sta obe veji goriščne ploskve krivulji. Obe sta tudi stožnici.