Teorétična fízika (tudi teoríjska fízika in redkeje teorétska fízika) poskuša razumeti svet z izdelavo modela, ki odslikuje stvarnost in z njim poskuša pojasniti in napovedati fizikalne pojave. V fiziki obstajajo tri vrste teorij: osrednje, predlagane in mejne.

Nekatere fizikalne teorije podpirajo opazovanja, nekatere pa ne. Fizikalna teorija je model fizikalnih dogodkov in se ne da dokazati iz osnovnih aksiomov. Fizikalna teorija se razlikuje od matematičnega izreka. Fizikalne teorije z modelom zaobsežejo stvarnost, njihovi navedki pa odražajo tisto kar izhaja iz opazovanj in zagotavljajo napovedi novih opazovanj.

Fizikalne teorije lahko sprejmejo, če so njihove napovedi natančne. Pri tem lažje sprejmejo enostavnejše fizikalne teorije kot pa obsežnejše. Lažje sprejmejo tudi tiste fizikalne teorije, ki zajamejo več pojavov. Potek preskuševanja fizikalne teorije je del znanstvene metode.

Osrednje teorije uredi

Osrednje teorije tvorijo osnovo znanja dejanskih in znanstvenih pogledov in vsebujejo običajno znanstveno svojstvo za ponovljivost preskusov, doslednost z obstoječimi dobro dognanimi znanostmi in preskuševanji.

Primeri osrednjih fizikalnih teorij:

Dinamikaelektrika in magnetizemfizika osnovnih delcevfizika trdninklasična mehanikakvantna mehanikakvantna teorija poljamehanika tekočinposebna teorija relativnostisplošna teorija relativnostistatistična mehanikastandardni modelteorija poljatermodinamika

Predlagane teorije uredi

Predlagane teorije so sorazmerno nove teorije. Ukvarjajo se s študijem fizike, ki vsebuje znanstvene pristope, načine določitve veljavnosti modelov in novih prijemov za izdelavo teorije. Predlagane teorije vsebujejo vse mejne teorije, ki postajajo vse bolj in bolj uveljavljene in sprejete. Predlagane teorije običajno še niso preskusili.

Primeri predlaganih fizikalnih teorij:

Teorija vsegateorija velikega poenotenjaM-teorijazančna kvantna gravitacijasamonastalost

Mejne teorije uredi

Mejne teorije vsebujejo vsa nova področja znanstveniih prizadevanj, ki še niso uveljavljeni. Lahko vsebujejo tudi spekulativne znanosti. To so fizikalna področja in fizikalne teorije, ki so v soglasju z znanimi dokazi in prinašajo dodatne napovedi v skladu s teorijo.

Nekatere mejne teorije so lahko širše sprejete v fiziki. Nekatere pa tudi zamrejo. Nekatere mejne teorije imajo obliko prvotnih znanosti, druge pa psevdoznanosti. Ponarejanje izvirne teorije včasih vodi do popravljene teorije.

Primeri mejnih fizikalnih teorij:

Hladna fuzijadinamična teorija gravitacijesvetlobni eterorgonska energijaobratni sistem teorijeteorija mirujočega stanja

Vidni teoretični fiziki uredi

Med vidnejše teoretične fizike spadajo: