Stigma (črka)

Stigma (grško: starogrško στίγμα oziroma starogrško ϛίγμα; velika črka: Ϛ, mala črka: ϛ) je grška črka, ki ni vključena v standardno grško abecedo. Gre za ligaturo (spoj) črk sigma in tau ter se izgovarja kot st. Črka je zelo podobna obliki male črke sigma, ki nastopa na koncu besede: ς. Črka stigma se je v grških rokopisih pojavila sorazmerno pozno, v poznejšem srednjem veku. Tudi zdaj se le redko uporablja, po navadi se namesto črke stigma piše preprosto črki στ.

Stigma uc lc.svg
Grška abeceda
[[Alfa|Αα alfa]] [[Ni (črka)|Νν ni]]
[[Beta|Ββ beta]] [[Ksi|Ξξ ksi]]
[[Gama|Γγ gama]] [[Omikron|Οο omikron]]
[[Delta|Δδ delta]] [[Pi (črka)|Ππ pi]]
[[Epsilon|Εε epsilon]] [[Ro|Ρρ ro]]
[[Zeta (črka)|Ζζ zeta]] [[Sigma|Σσς sigma]]
[[Eta (črka)|Ηη eta]] [[Tau|Ττ tau]], tav
[[Theta|Θθ theta]] [[Ipsilon (črka)|Υυ ipsilon]]
[[Jota (črka)|Ιι jota]] [[Fi|Φφ fi]]
[[Kapa (črka)|Κκ kapa]] [[Hi|Χχ hi]]
[[Lambda|Λλ lambda]] [[Psi|Ψψ psi]]
[[Mi (črka)|Μμ mi]] [[Omega|Ωω omega]]
Danes opuščene črke
Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
Sho uc lc.svg šo

grška ločevalna znamenja

Črka stigma v sistemu grških številk pomeni število 6. Za ta namen so jo začeli uporabljati, ko je šla v pozabo črka digama (Ϝ), ki je bila prvotna oznaka za število 6. V današnjih dneh Grki pišejo število 6 kot ΣΤ.

UnicodeUredi

Velika črka Ϛ Mala črka ϛ
Unicode UTF-16 U+03DA U+03DB
Ime Unicode Velika grška črka stigma Mala grška črka stigma
Koda HTML Ϛ ϛ