Tau ali tav (grško: starogrško ταυ; velika črka: Τ, mala črka: τ) je devetnajsta črka grške abecede in ima številčno vrednost 300. Črka tau izvira iz feničanske črke tav (Phoenician taw.png). Iz grške črke tau izvirata latinična črka T in cirilična črka Т.

Tau uc lc.svg
Grška abeceda
Αα alfa Νν ni
Ββ beta Ξξ ksi
Γγ gama Οο omikron
Δδ delta Ππ pi
Εε epsilon Ρρ ro
Ζζ zeta Σσς sigma
Ηη eta Ττ tau, tav
Θθ theta Υυ ipsilon
Ιι jota Φφ fi
Κκ kapa Χχ hi
Λλ lambda Ψψ psi
Μμ mi Ωω omega
Danes opuščene črke
Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
Sho uc lc.svg šo

grška ločevalna znamenja

V grščini se črka Τ izgovarja kot t. Izjema pri tem je digraf ΝΤ, ki se izgovarja kot nd, na začetku besede in v besedah tujega izvora pa kot d, npr.: starogrško χοτ ντογκ [hot dog], starogrško ντανταϊσμός [dadaismos], ipd.

PomeniUredi

Frančiškani pogosto nosijo namesto križa črko τ kot znak pripadnosti krščanstvu.

UnicodeUredi

Velika črka Τ mala črka τ
Unicode UTF-16 U+03A4 U+03C4
Ime Unicode Velika grška črka tau Mala grška črka tau
Koda HTML Τ τ
Enota HTML Τ τ

Zunanje povezaveUredi