Spekter vodikovega atoma

Spekter vodikovega atoma sestavljajo skupine spektralnih črt v emisijskem spektru ali absorpcijekem spaktru atomarnega vodika. Vodikov spekter je nezvezen. Valovne dolžine dobimo iz Rydbergove formule.

Spektralne serije vodika v logaritmični skali.

Fizikalne osnoveUredi

 
Elektronski prehodi pri vodiku (energijski nivoji niso v merilu).

Spektralne črte nastanejo pri preskokih elektronov med posameznimi energetskimi nivoji. Črte lahko damo v skupine, ki jih imenujemo spektralne serije. V vsaki seriji so črte, ki nastanejo pri prehodih elektronov med določeno notranjo tirnico in zunanjimi tirnicami. Posamezne črte ločimo med seboj z oznakami, ki so grške črke. Tako ima črta določene serije z največjo valovno dolžino oznako alfa (n. primer za Lymanovo črto je to Lyman-alfa ali Ly-α kar pomeni prehod med tirnicama z n = 2 in tirnico z n = 1). Nekatere črte v spektru vodika ne spadajo v nobeno spektralno serijo. Takšna je črta pri 21 cm, ki pripada bolj redkemu hiperfinemu prehodu [1]. Fina struktura se kaže tudi v tem, da posamezne črte iz spektra razpadejo na dve črti, kar je posledica relativističnih popravkov [2]. Omenjene spektralne serije lahko opazujemo tudi v laboratoriju. Rydbergova formula, ki služi za izračun energetskih nivojev v Bohrovem modelu je:

 

kjer je

 •   končni energetski nivo
 •   prvotni (začetni) energetski nivo ( )
 •   Rydbergova konstanta

SerijeUredi

Pri prehodih elektrona iz višjega energijskega nivoja na neki nižji energijski nivo dobimo naslednje serije spektralnih črt :

 • Lymanovo serijo pri prehodu na tirnico z n = 1
 • Balmerjevo serijo pri prehodu na tirnico z n = 2
 • Paschenovo serijo pri prehodu na tirnico z n = 3
 • Brackettovo serijo pri prehodu na tirnico z n = 4
 • Pfundovo serijo pri prehodu na tirnico z n = 5
 • Humphreyjevo serijo pri prehodu na tirnico z n = 6

Lymanova serijaUredi

Glavni članek: Lymanova serija.

Lymanova serija se imenuje po ameriškem fiziku in spektroskopistu Theodorju Lymanu (1874–1954) v letih od 1906 do 1914. Vse črte Lymanove serije ležijo v ultravijoličnem delu spektra.[3]

  λ (nm)
2 122
3 103
4 97,2
5 94,9
6 93,7
  91.1

Balmerjeva serijaUredi

Glavni članek: Balmerjeva serija.

Balmerjeva serija se imenuje po švicarskem matematiku in fiziku Johannu Jakobu Balmerju (1825–1898), ki jo je odkril leta 1885. Najprej so črte v spektru označevali kot H-α H-β, H-γ.[4] Štiri črte so v vidnem delu spektra. Del Balmerjeve serije se lahko vidi v spektru Sonca.

  λ (nm)
3 656
4 486
5 434
6 410
7 397
  365
 
Štiri vidne črte v emisijskem spektru Balmerjeve serije. Črta H-α je rdeča črta na desni strani. Ta črta je pomembna za dokazovanje prisotnosti vodika.


Paschenova serijaUredi

Paschenova serija se imenuje po nemškem fiziku Friedrichu Paschenu (1865–1947).

Vse črte Paschenove serije ležijo v infrardečem delu spektra.[5]

  λ (nm)
4 1870
5 1280
6 1090
7 1000
8 954
  820


Brackettova serijaUredi

Brackettova serija se imenuje po ameriškem fiziku in spektroskopistu Fredericku Sumnerju Brackettu (1896–1988), ki jo je odkril v letu 1922.

  λ (nm)
5 4050
6 2630
7 2170
8 1940
9 1820
  1460


Pfundova serijaUredi

Pfundova serija se imenuje po ameriškem fiziku in spektroskopistu Augustu Hermanu Pfundu (1879–1949), ki jo je odkril v letu 1924.[6]

  λ (nm)
6 7460
7 4650
8 3740
9 3300
10 3040
  2280


Humphreyjeva serijaUredi

Humphreyjeva serija se imenuje po ameriškem fiziku Curtisu Judsonu Humphreyu (1898–1986), ki jo je odkril v letu 1924.

  λ (nm)
7 12400
8 7500
9 5910
10 5130
11 4670
  3280


Naslednje serijeUredi

Vse naslednje serije v vodikvem spektru nimajo posebnih imen. Črte postajajo šibkejše, kar kaže na to, da so preskoki na višje eletronske tirnice vse redkejši.

SkliciUredi

 1. "The Hydrogen 21-cm Line". Hyperphysics. Georgia State University. 30.10.2004. Pridobljeno dne 2009-03-18.
 2. Liboff, Richard L. (2002). Introductory Quantum Mechanics. Addison-Wesley. ISBN 0-8053-8714-5.
 3. Lyman, Theodore (1906). "The Spectrum of Hydrogen in the Region of Extremely Short Wave-Length". Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. New Series. str. 125–146. ISSN 0096-6134.
 4. Balmer, J. J. (1885). "Notiz uber die Spectrallinien des Wasserstoffs". Annalen der Physik. str. 80–87. doi:10.1002/andp.18852610506.
 5. Paschen, Friedrich (1908). "Zur Kenntnis ultraroter Linienspektra. I. (Normalwellenlängen bis 27000 Å.-E.)". Annalen der Physik. str. 537–570. doi:10.1002/andp.19083321303.
 6. Pfund, A. H. (1924). "The emission of nitrogen and hydrogen in infrared". J. Opt. Soc. Am. Vol. 9 no. 3. str. 193–196. doi:10.1364/JOSA.9.000193.

Zunaje povezaveUredi