Lymanova serija

Lymanova serija je ena izmed skupin spektralnih črt v ultravijoličnem delu emisijskega spektra vodikovega atoma. Podobna je struktura črt v absorpcijskem spektru vodika, ki se uporablja v astronomiji.

Lymanova serija

Imenuje se po ameriškem fiziku in spektroskopistu Theodorju Lymanu (1874 – 1954), ki je serijo odkril.

Serija spektralnih črt je posledica prehodov elektronov iz višjih energijskih nivojev na nivo z glavnim kvantnim številom (oznaka ) enakim 1 (osnovni nivo).

Fizikalne osnoveUredi

Valovno število posameznih spektralnih črt se dobi iz obrazca :

 

kjer je

  •   Rydbergova konstanta, ki ima vrednost 1,0973731534. 107 m-1
  •   celo število, ki pomeni tirnico, s katere preskočijo elektroni na najnižjo tirnico (elektronsko lupino ali oblo), mora biti večje od 2.

Posamezne črte označujemo z grškimi črkami :
Tako je spektralna črta, ki odgovarja prehodu elektrona iz energijskega nivoja z glavnim kvantnim številom   na energetski nivo z glavnim kvantnim številom  , označena kot spektralna črta Lyman-alfa (Lyman-α ali Ly- α). Podobno je označena spektralna črta, ki pripada prehodu elektrona iz nivoja z   na nivo z  , označena kot Lyman-beta (Lyman-β ali Ly- β). Prehod iz nivoja z   na nivo z  , je označen kot Lyman-gama (Lyman-γ ali Ly- γ).

Valovne dolžineUredi

Iz zgornjega obrazca dobimo posamezne valovne dolžine spektralnih črt :

valovne dolžine posameznih črt Lymanove serije
(vodikov spekter)
n oznaka valovna dolžina v nm
2 Ly-α 121,6
3 Ly-β 102,5
4 Ly-γ 97,2
5 94,9
6 93,7
7 93,0
8 92,6
9 92,3
10 92,1
11 91,9
  91,12

Glej tudiUredi

Zunaje povezaveUredi