Balmerjeva serija

spektralna serija vodika

Bálmerjeva sêrija je v fiziki spektralna serija črt, ki se izsevajo pri prehodu vodikovega atoma iz višjega v drugo najnižje stanje (n = 2) (ali absorbirajo pri obratnem prehodu). Balmerjeva serija se izračuna iz Balmerjeve enačbe, izkustvene enačbe, ki jo je leta 1885 odkril švicarski matematik in fizik Johann Jakob Balmer.

Štiri vidne vodikove emisijske spektralne črte v Balmerjevi seriji. H-alfa je rdeča črta na desni.