Rydbergova formula

Rydbergova fórmula [rídbergova ~] podaja ionizacijsko energijo ali energijo, potrebno za vzbujenje atoma iz danega v višji energijski nivo za vodik in vodiku podobne atome, kjer ni treba upoštevati medsebojnega vpliva elektronov:

Pri tem je Z naboj jedra, n1 in n2 začetno in končno vrstno število, μ0 indukcijska konstanta, me masa elektrona, c hitrost svetlobe v praznem prostoru, e0 osnovni naboj, h pa Planckova konstanta. Pri ionizaciji je končno vrstno število neskončno.

Zmnožek konstant, ki nastopa v zgornji enačbi, včasih poimenujejo tudi Rydbergova energija in označijo WR:

SpektroskopijaUredi

Rydbergova formula je pojasnila spektralne črteLymanovo, Balmerjevo in Paschenovo serijo, ki jih izseva atom vodika.

Rydbergovo formulo pogosto zapišejo tudi kot:

 

Pri tem poimenujejo R Rydbergova konstanta:

 

Vrednost Rydbergove konstante je 1,0973731 · 107 m-1.

ZgodovinaUredi

Formulo je leta 1888 odkril švedski fizik Johannes Rydberg.

ViriUredi

  • Janez Strnad, Fizika, 3. del. Posebna teorija relativnosti. Kvantna fizika. Atomi. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1982.