Sláp je padajoča voda, ki na kratki razdalji premaguje večjo nadmorsko višino. Lastnosti po ožjem pojmovanju:

 • vodotok, ki ima nagib več kot 45° (do 100% naklon),
 • višinska razlika med vrhom in dnom slapa je enaka ali višja od 5 m,
 • razlika med dvema stopnjama slapa je manjša od 5 m.

Delitev slapovUredi

Slap je sestavljen iz ustja, slapove stene, vodnega pramena in podnožja. Ker so praviloma težko dostopni, jih je težko izmeriti. Večino slovenskih slapov so izmerili v letih 1980 do 1982, do tedaj so veljale le ocene posameznih avtorjev.

Splošna delitevUredi

 
Dettifoss na severovzhodu Islandije, največji evropski slap
 
Shema prosto padajočega slapu
 • majhni slapovi - kaskade
 • veliki slapovi - tudi katarakti (poleg višine je pomemben velik vodni pretok)

VišinaUredi

GeologijaUredi

Po nastanku se slapovi delijo na:

Rastoči slap - konstruktiven - nastane zaradi v vodi raztopljenega kalcijevega karbonata v kraškem svetu in ki se nabira v plasti (običajno lehnjakovi slapovi)

Nižajoči slap - destruktiven, ki se nižajo zaradi erozije, korozije ali raztapljanja kamnine, dokler ne ostane samo soteska. Dalje se ti delijo na:

 • umikajoči slap (subsekventni slap) - ob ustju slapa je odpornejša kamnina, spodaj pa mehkejša, ki jo voda spodje dokler trša ne obvisi v zraku in se zlomi; proces se ponovi; primer sta Vintgarski in Nemiljski šum;
 • dolbeči slap (konsekventni slap), ki se še deli na:
  • kamninsko pogojeni slap - menjavajo se različno odporne kamnine (Jermanov slap),
  • tektonski slap - nastane ob prelomih kamnin (Savica),
  • obviseli slap - nastane na robu obviselih stranskih dolin (Peričnik),
  • pregradni slap - pada preko sklanih podorov, ledeniških moren ali skalnih blokov (Čedca).
 
Havasu blizu kraja Supai v Arizoni (ZDA) je zgled prosto padajočega slapu

OblikaUredi

 
Stopničasti slap Öxaráfoss na zahodu Islandije


Vodni pretokUredi

 • stalni slapovi - na vodotokih s stalnim pretokom vode
 • občasni slapovi - pojavljajo se na hudournikih ob času taljenja snega ali večjih neurjih (Govic)

Podzemni slapUredi

V kraškem svetu, kjer so podzemne jame v katerih tečejo vodotoki poznamo tudi podzemne slapove. (v Planinski jami, v Jami Pekel)

Ponorni slapUredi

Ponorni slap nastane tam, kjer voda iz nepropustnega površja priteče na apnenec. (Ocizla)

Slovenski slapoviUredi

Glej tudi: Seznam slapov v Sloveniji

Največ slapov v Sloveniji je v Posočju in na območju Triglavskega narodnega parka [1].

V Evropi ima največ slapov Norveška.

ViriUredi

 • Rok Kušlan (2008). Slapovi. Sidarta, Ljubljana. COBISS 239153920. ISBN 978-961-6027-52-6.

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi

 • Slovenski slapovi - Slovenija, dežela slapov [2]
 • Slapovi reke Iguassu: [3]