Skandinavci

Skandinávci so prebivalci Skandinavije. Mednje uvrščamo:

Včasih sem štejemo tudi prebivalce drugih nordijskih držav, čeprav ti ne živijo na Skandinavskem polotoku: