Seznam poslancev 4. državnega zbora Republike Slovenije

seznam Wikimedije

Seznam slovenskih poslancev, ki so bili izvoljeni leta 2004 v 4. državni zbor Republike Slovenije in katerih mandat se je iztekel leta 2008.

SeznamUredi

# Slika Ime Poslanska skupina Opombe
1.   Anton Anderlič LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
2.   Josip Bajc SLS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
3.   Andrej Bajuk NSi izvoljen neposredno v DZ RS[1];
16. decembra 2004 ga je nadomestil Ciril Testen[2]
4.   Bogdan Barovič SNS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
5.   Roberto Battelli Narodni skupnosti izvoljen neposredno v DZ RS[1]
6.   Samo Bevk ZLSD izvoljen neposredno v DZ RS[1]
7.   Stanislav Brenčič SLS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
8.   Andrej Bručan SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1];
16. decembra 2004 ga je nadomestila Polonca Dobrajc[2]
9.   Franc Capuder SLS nadomestni poslanec; 16. decembra 2004 nadomestil Janeza Drobniča[2]
; po prenehanju mandata ministra Drobniča in njegovi vrnitvi v DZ RS leta 2006 mu je prenehal mandat poslanca
10.   France Cukjati SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
predsednik Državnega zbora Republike Slovenije
11.   mag. Milan M. Cvikl LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
12.   Zvonko Černač SDS nadomestni poslanec; 16. decembra 2004 nadomestil Milana Zvera[2]
13.   Polonca Dobrajc SDS nadomestni poslanec; 16. decembra 2004 nadomestil Andreja Bručana[2]
14.   Janez Drobnič NSi
SDS
izvoljen neposredno v DZ RS[1];
16. decembra 2004 ga je nadomestil Franc Capuder[2]
od 2006
15.   Geza Džuban LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
16.   Andrej Fabjan SLS nadomestni poslanec; julija 2008 nadomestil Kristijana Janca[3]
17.   Jožef Ficko SDS nadomestni poslanec; 16. decembra 2004 nadomestil Miroslava Lucija[2]
18.   dr. Slavko Gaber LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
19.   dr. Pavel Gantar LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
20.   Ljubo Germič LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
21.   Ivan Grill SDS nadomestni poslanec; 16. decembra 2004 nadomestil Andreja Vizjaka[2]
22.   mag. Branko Grims SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
23.   Aleš Gulič LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
24.   Matjaž Han ZLSD izvoljen neposredno v DZ RS[1]
25.   Bojan Homan SDS oktobra 2006 zamenjal Pavla Ruparja[4]
26.   Franc Horvat ZLSD izvoljen neposredno v DZ RS[1]
27.   Jožef Horvat NSi izvoljen neposredno v DZ RS[1]
28.   Robert Hrovat SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
29.   Srečko Hvauc SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
30.   Eva Irgl SDS izvoljena neposredno v DZ RS[1]
31.   Kristijan Janc SLS izvoljen neposredno v DZ RS[1];
umrl 3. julija 2008[5];
nadomestil ga je Andrej Fabjan[6]
32.   Janez Janša SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]; 10. decembra 2004 ga nadomestil Tomaž Štebe[7]
33.   Franc Jazbec SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
34.   Ivan Jelen DeSUS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
35.   Zmago Jelinčič Plemeniti SNS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
36.   Alenka Jeraj SDS izvoljena neposredno v DZ RS[1]
37.   Miran Jerič LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
38.   Jožef Jerovšek SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
39.   Aurelio Juri ZLSD izvoljen neposredno v DZ RS[1]
40.   Franc Kangler SLS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
41.   mag. Vasja Klavora DeSUS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
42.   Anton Kokalj NSi izvoljen neposredno v DZ RS[1]
43.   Bojan Kontič ZLSD izvoljen neposredno v DZ RS[1]
44.   Drago Koren NSi izvoljen neposredno v DZ RS[1]
45.   Dimitrij Kovačič SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
46.   mag. Janez Kramberger SLS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
47.   Danijel Krivec SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
48.   Mojca Kucler Dolinar NSi izvoljena neposredno v DZ RS[1]; 22. oktobra 2007 jo je nadomestila Majda Zupan[8]
49.   Dušan Kumer ZLSD izvoljen neposredno v DZ RS[1]
50.   dr. Matej Lahovnik LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
51.   Darja Lavtižar Bebler LDS izvoljena neposredno v DZ RS[1]
52.   Mitja Ljubeljšek SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
53.   Miroslav Luci SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1];
16. decembra 2004 ga je nadomestil Jožef Ficko[2]
54.   Branko Marinič SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
55.   Martin Mikolič NSi izvoljen neposredno v DZ RS[1]
56.   Rudolf Moge LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
57.   Stane Pajk SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
58.   dr. Marko Pavliha LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
59.   Breda Pečan ZLSD izvoljena neposredno v DZ RS[1]
60.   Sašo Peče SNS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
61.   Rudolf Petan SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
62.   Milan Petek LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
63.   Miro Petek SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
64.   Marijan Pojbič SDS nadomestni poslanec; 16. decembra 2004 nadomestil Franca Pukšiča[2]
65.   Alojz Posedel LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
66.   mag. Majda Potrata ZLSD izvoljena neposredno v DZ RS[1]
67.   Miran Potrč ZLSD izvoljen neposredno v DZ RS[1]
68.   Maria Pozsonec Narodni skupnosti izvoljena neposredno v DZ RS[1]
69.   Jakob Presečnik SLS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
70.   Mihael Prevc SLS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
71.   Srečko Prijatelj SNS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
72.   Franc Pukšič SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1];
16. decembra 2004 ga je nadomestil Marijan Pojbič[2]
73.   Vili Rezman DeSUS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
74.   mag. Anton Rop LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
75.   Bojan Rugelj SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
76.   Pavel Rupar SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1];
12. oktobra 2006 odstopil[9];
nadomestil ga je Bojan Homan[4]
77.   mag. Borut Sajovic LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
78.   dr. Mitja Slavinec LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
79.   Alojz Sok NSi izvoljen neposredno v DZ RS[1]
80.   Bojan Starman SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
81.   Franc Sušnik SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
82.   Majda Širca LDS izvoljena neposredno v DZ RS[1]
83.   Jožef Školč LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
84.   mag. Tomaž Štebe SDS nadomestni poslanec; 10. decembra 2004 nadomestil Janeza Janšo[7]
85.   Matjaž Švagan LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
86.   Jože Tanko SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
87.   Davorin Terčon LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
88.   Ciril Testen nadomestni poslanec; 16. decembra 2004 nadomestil Andreja Bajuka[2]
89.   Vili Trofenik LDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
90.   Marjetka Uhan NSi izvoljena neposredno v DZ RS[1]
91.   Janko Veber ZLSD izvoljen neposredno v DZ RS[1]
92.   Rudi Veršnik SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
93.   Andrej Vizjak SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1];
16. decembra 2004 ga je nadomestil Ivan Grill[2]
94.   Boštjan Zagorac SNS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
95.   Cvetka Zalokar Oražem LDS izvoljena neposredno v DZ RS[1]
96.   Bogomir Zamernik SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
97.   Milenko Ziherl SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1]
98.   Majda Zupan NSi nadomestna poslanka; 22. oktobra 2007 nadomestila Mojco Kucler Dolinar[8]
99.   Milan Zver SDS izvoljen neposredno v DZ RS[1];
16. decembra 2004 ga je nadomestil Zvonko Černač[2]
100.   Barbara Žgajner Tavš SNS izvoljena neposredno v DZ RS[1]
101.   mag. Franc Žnidaršič DeSUS izvoljen neposredno v DZ RS[1]

Viri in opombeUredi

Glej tudiUredi