Državnozborske volitve v Sloveniji 2004

Državnozborske volitve v Sloveniji 2004 so potekale v nedeljo, 3. oktobra 2004. Za 88 sedežev se je v 8 volilnih enotah skupaj potegovalo 1390 kandidatk in kandidatov na 155 listah kandidatov, ki so jih določile bodisi politične stranke, bodisi skupine volivcev, ki niso registrirani kot politične stranke. Leta 2000 se je za te sedeže potegovalo manj kot 1000 kandidatk in kandidatov na 115 listah. Za sedež predstavnika madžarske narodne skupnosti se je potegovalo 5 kandidatk oziroma kandidatov, za sedež predstavnika italijanske narodne skupnosti je bila vložena samo ena kandidatura.

Volilni sistem uredi

V Sloveniji potekajo volitve v državni zbor v osmih volilnih enotah, vsaka od njih pa je razdeljena na 11 okrajev. V vsakem od oseminosemdesetih okrajev kandidirajo drugi kandidati. Iz vsake od osmih enot je izvoljenih 11 poslancev, ne pa tudi po en poslanec iz vsakega okraja (iz nekaterih okrajev ni izvoljen nihče, iz drugih pa tudi do štirje kandidati). Poslanski mandati se razdeljujejo na dveh ravneh. Najprej na ravni volilne enote, nato pa še (preostali mandati) na ravni države. V praksi to pomeni, da se na ravni enot razdeli okoli dve tretjini sedežev, preostala tretjina pa na ravni države. Tako se razdeli 88 mandatov. Preostala dva sedeža zasedeta predstavnika italijanske in madžarske manjšine, ki se volita posebej (v deveti in deseti volilni enoti) po tako imenovanem Borda sistemu. Na ta način je skupaj izvoljenih 90 poslancev. Volilni prag za vstop v parlament je 4 %.

Abecedni seznam list uredi

Za predstavnika italijanske manjšine je kandidiral:

Za predstavnika madžarske manjšine so kandidirali:

Volilna udeležba uredi

Na volitvah poslancev v Državni zbor ima pravico glasovati skupaj 1.630.914 volivcev. Skupaj je glasovalo 986.481 volivcev, to je 60,49 %.

Uradni rezultati uredi

Glasovalo je 991.123 volivcev, kar je 60,64 odstotka od skupno 1.634.402 volivcev, ki so imeli pravico voliti. Neveljavno glasovnico je oddalo 22.351 volivcev.

Lista Sedežev Glasov %
SDS Slovenska demokratska stranka 29 281.710 29,08
LDS Liberalna demokracija Slovenije 23 220.848 22,8
ZLSD Združena lista socialnih demokratov 10 98.527 10,17
NSi Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka 9 88.073 9,09
SLS Slovenska ljudska stranka 7 66.032 6,82
SNS Slovenska nacionalna stranka 6 60.750 6,27
DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije 4 39.150 4,04
NS Italijanska in madžarska narodna skupnost 2
AS Aktivna Slovenija 0 28.767 2,97
SJN Slovenija je naša 0 25.343 2,62
SMS Stranka mladih Slovenije 0 20.174 2,08
ostale stranke so dosegle manj kot 1 % glasov

Uradna sestava državnega zbora uredi

Zunanje povezave uredi