Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije

položaj

Predsednik Državnega zbora predstavlja Državni zbor in vodi njegovo delo. Predsednik Državnega zbora je po protokolu drugi najpomembnejši človek v državi.

Predsednik Državnega zbora
Republike Slovenije
Flag of Slovenia.svg
Dejan Židan 2015-04-10.jpg
Trenutno:
Dejan Židan

od 23. avgust 2018
ČlanDržavni zbor Republike Slovenije
NaslovDržavni zbor
Šubičeva ulica 4
1102 Ljubljana
Prvi nosilecFrance Bučar
Spletna stranDz-rs.si
Slovenija
Coat of arms of Slovenia.svg

Članek je del serije:
Politika in uprava
SlovenijaUstava Republike SlovenijeUredi

Delo in dolžnosti predsednika Državnega zbora so primarno določene z Ustavo Republike Slovenije. Predsednik državnega zbora je omenjen v 4 členih:

 • 84. člen - (...) Državni zbor ima predsednika, ki ga izvoli z večino glasov vseh poslancev. (..)
 • 85. člen - (...) Redne in izredne seje sklicuje predsednik državnega zbora; izredno sejo mora sklicati, če to zahteva najmanj četrtina poslancev državnega zbora ali predsednik republike. (...)
 • 103. člen - (...) Volitve za predsednika republike razpiše predsednik državnega zbora. (...)
 • 106. člen - (...) V primeru trajnega zadržka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove funkcije do izvolitve novega predsednika funkcijo predsednika republike začasno opravlja predsednik državnega zbora. V tem primeru je treba razpisati volitve za novega predsednika republike najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije prejšnjega. Predsednik državnega zbora začasno opravlja funkcijo predsednika republike tudi med zadržanostjo predsednika republike. (...)

PristojnostiUredi

Predsednik predstavlja Državni zbor in vodi njegovo delo:

 • sklicuje in vodi seje,
 • podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejme Državni zbor,
 • skrbi za uresničevanje razmerij z Državnim svetom,
 • skrbi za sodelovanje s predsednikom republike, vlado, drugimi državnimi organi, predstavniškimi organi drugih držav, mednarodnimi parlamentarnimi in drugimi organizacijami,
 • skrbi za izvajanje poslovnika,
 • dodeljuje zadeve v obravnavo delovnim telesom,
 • odloča o sporih glede pristojnosti med delovnimi telesi,
 • odloča o službenih poteh poslancev v tujino, če za takšno odločitev ni pristojno nobeno delovno telo,
 • opravlja druge naloge v skladu z ustavo, z zakonom in poslovnikom Državnega zbora.
(vir: Uradna stran DZ RS)

PredsednikiUredi

Viri in opombeUredi

Zunanje povezaveUredi