Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije

položaj

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije predstavlja državni zbor in vodi njegovo delo. Po protokolu je drugi najpomembnejši človek v državi, takoj za predsednikom države.

Predsednik Državnega zbora
Republike Slovenije
Trenutno:
Urška Klakočar Zupančič

od 13. maja 2022
ČlanDržavni zbor Republike Slovenije
RezidencaDržavni zbor
Šubičeva ulica 4
1102 Ljubljana
Prvi nosilecFrance Bučar
Spletna stranDz-rs.si

Ustava Republike Slovenije uredi

Delo in dolžnosti predsednika Državnega zbora so primarno določene z Ustavo Republike Slovenije. Predsednik državnega zbora je omenjen v 4 členih:

 • 84. člen - (...) Državni zbor ima predsednika, ki ga izvoli z večino glasov vseh poslancev. (..)
 • 85. člen - (...) Redne in izredne seje sklicuje predsednik državnega zbora; izredno sejo mora sklicati, če to zahteva najmanj četrtina poslancev državnega zbora ali predsednik republike. (...)
 • 103. člen - (...) Volitve za predsednika republike razpiše predsednik državnega zbora. (...)
 • 106. člen - (...) V primeru trajnega zadržka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove funkcije do izvolitve novega predsednika funkcijo predsednika republike začasno opravlja predsednik državnega zbora. V tem primeru je treba razpisati volitve za novega predsednika republike najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije prejšnjega. Predsednik državnega zbora začasno opravlja funkcijo predsednika republike tudi med zadržanostjo predsednika republike. (...)

Pristojnosti uredi

Predsednik predstavlja Državni zbor in vodi njegovo delo:

 • sklicuje in vodi seje,
 • podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejme Državni zbor,
 • skrbi za uresničevanje razmerij z Državnim svetom,
 • skrbi za sodelovanje s predsednikom republike, vlado, drugimi državnimi organi, predstavniškimi organi drugih držav, mednarodnimi parlamentarnimi in drugimi organizacijami,
 • skrbi za izvajanje poslovnika,
 • dodeljuje zadeve v obravnavo delovnim telesom,
 • odloča o sporih glede pristojnosti med delovnimi telesi,
 • odloča o službenih poteh poslancev v tujino, če za takšno odločitev ni pristojno nobeno delovno telo,
 • opravlja druge naloge v skladu z ustavo, z zakonom in poslovnikom Državnega zbora.
(vir: Uradna stran DZ RS)
 
Zastava predsednika DZ

Predsedniki uredi

# Slika Ime Začetek Konec Stranka Mandat
1.   France Bučar 9. maj 1990 23. december 1992 SDZ Skupščina
2. Herman Rigelnik 23. december 1992 14. september 1994 LDS 1.
- Miroslav Mozetič

v. d.

14. september 1994 16. september 1994 SKD
3.   Jožef Školč 16. september 1994 28. november 1996 LDS
4.   Janez Podobnik 3. december 1996 27. oktober 2000 SLS, SLS+SKD 2.
5.   Borut Pahor 10. november 2000 9. julij 2004 SD 3.
- Valentin Pohorec

v. d.

9. julij 2004 12. julij 2004 DeSUS
6. Franc Horvat 12. julij 2004 22. oktober 2004 SD
7.   France Cukjati 22. oktober 2004 15. oktober 2008 SDS 4.
8.   Pavel Gantar 15. oktober 2008 2. september 2011 Zares 5.
-   Vasja Klavora

v. d.

2. september 2011 2. september 2011 DeSUS
9.   Ljubo Germič 2. september 2011 21. december 2011 LDS
10.   Gregor Virant 21. december 2011 28. januar 2013 Državljanska lista
Gregorja Viranta
6.
-   Jakob Presečnik

v. d.

28. januar 2013 27. februar 2013 SLS
11.   Janko Veber 27. februar 2013 1. avgust 2014 SD
12.
 
Milan Brglez 1. avgust 2014 22. junij 2018 SMC 7.
13.
 
Matej Tonin 22. junij 2018 23. avgust 2018 NSi 8.
-   Tina Heferle

v. d.

23. avgust 2018 23. avgust 2018 LMŠ
14.   Dejan Židan 23. avgust 2018 3. marec 2020 SD
- Branko Simonovič

v. d.

3. marec 2020 5. marec 2020 DeSUS
15.
 
Igor Zorčič 5. marec 2020 13. maj 2022 SMC
kasneje nepovezan
16.
 
Urška Klakočar
Zupančič
13. maj 2022 Gibanje Svoboda 9.

Viri in opombe uredi

Zunanje povezave uredi