Seznam cerkvenih očetov

seznam Wikimedie

Seznam cerkvenih očetov.

Zahodno krščanstvo (katoličani in protestanti) na splošno zaključuje patristično dobo na Zahodu s svetim Izidorjem Seviljskim, na Vzhodu pa s svetim Janezom Damaščanom, ki je umrl leta 749. Vzhodna pravoslavna cerkev pa meni, da se patristična doba še kar nadaljuje v bizantinsko obdobje in dalje. Tako je sledeči seznam razdeljen na dva dela.

Do Janeza Damaščana uredi

Cerkveni oče Datum smrti Opombe
Aleksander Aleksandrijski 328 aleksandrijski patriarh, borec zoper arijanstvo
Aleksander iz Likopolisa 4. stoletje
Ambrož Milanski 397 cerkveni učitelj, strogo je nasprotoval arianizmu
Amfilohij iz Ikonija pred 403
Anastazij Sinajski 7. stoletje
Andrej Cezarejski 6. stoletje komentarji k Razodetju
Andrej Kretski 8. stoletje avtor 250-kitičnega Velikega kanona
Afraat 367 mezopotamijski škof, ki je napisal 23 pridig
Anton Puščavnik 356
Apolinarij iz Laodikeje
Apolonij Efeški 210
Arhelaj pisal proti manihejstvu
Aristid Atenski 134
Ariston iz Pele 2. stoletje
Arnobij 330 avtor dela Proti poganom
Arsenij Veliki 445
Aspringij iz Beje komentarji k Razodetju
Asterij Amasejski 405 napisal pridige o morali, vključno s temami, kot so ločitev, pohlep, ter tudi o prilikah Jezusa Kristusa
Atanazij Veliki 373 aleksandrijski patriarh, cerkveni učitelj
Atenagora Atenski 190 pisal v bran vstajenja mrtvih
Atik Konstantinopeljski 420-a
Avguštin Hiponski 430 cerkveni učitelj
Avrelij Modri
Avit Vienski 523 avtor pesmi v petih knjigah De spiritualis historiae gestis, spreobrnil kralja Sigismunda, borec proti arianizmu
Barnaba 61 apostol in sodelavec svetega Pavla
Bazilij Veliki 379 cerkveni učitelj in eden izmed treh svetih prvakov, oče meništva
Beda Častitljivi 735 cerkveni učitelj in avtor Cerkvene zgodovine angleškega ljudstva
Benedikt Nursijski 547 najbolj znan po Pravilu svetega Benedikta, oče zahodnega meništva
Boetij 520-a avtor Utehe filozofije
Braulij iz Saragosse 651 komentarji k Psalmom
Celij Marljivi 5. stoletje
Cezarij iz Arlesa 542 komentarji k Razodetju
Ciprijan Kartaginski 258
Ciril Aleksandrijski 444 cerkveni učitelj, borec proti nestorijanstvu
Ciril Jeruzalemski 386 cerkveni učitelj, ki je napisal natančna navodila za katehumene in krščene kristjane
Damaz I. 384 papež
Didim Slepi 398 učitelj svetega Hieronima in Rufina Oglejskega, privrženec Origena, nasprotnik arianizma in makedonizma, njegova dela so bila obsojena na 2. carigrajskem koncilu in 3. carigrajskem koncilu
Diodor iz Tarza 390
Dionizij 268 papež, borec proti sabelijanizmu
Dionizij Aleksandrijski 265
Dionizij Areopagit
Dionizij Korintski 2. stoletje
Efrem Sirski 373 cerkveni učitelj
Ekumenij 6. stoletje avtor prvega obstoječega grškega komentarja o Razodetju
Epifan iz Salamine 403 prijatelj svetega Hieronima, ki je strogo nasprotoval origenizmu, napisal je zgodovino krivoverstev
Evherij Lyonski 449
Evgipij 6. stoletje
Evzebij Cezarejski 339
Evzebij iz Emese 360 komentarji k 1. Mojzesovi knjigi
Evzebij iz Vercelija 371
Filip Duhovnik komentarji k Jobu
Filoksen iz Hierapolisa 6. stoletje avtor 13-ih asketskih razprav, ki nasprotujejo nestorijanizmu, manihejstvu in markionizmu
Firmilijan 269
Fulgencij iz Ruspe 6. stoletje
Gaj Marij Viktorin 4. stoletje borec proti arianizmu
Genadij iz Masilije 496
Gregor I. Veliki 604 papež, cerkveni učitelj, avtor Dialogov
Gregor Čudodelnik 270
Gregor Nazianški 389 cerkveni učitelj, eden izmed treh pravoslavnih svetnikov, čaščenih z nazivom Teolog, eden izmed treh svetih prvakov
Gregor iz Nise 394
Gregor iz Toursa 594
Hadrijan antiohijski menih, napisal je rokopis o antiohijski metodi svetopisemske eksegeze
Hananija iz Širaka 7. stoletje napisal delo o božiču in o veliki noči
Hegezip Palestinski 180 judovski spreobrnjenec, ki se je boril proti gnosticizmu in markionizmu
Hermij 3. stoletje
Hezihij Jeruzalemski 5. stoletje
Hieronim 420 cerkveni učitelj
Hilarij iz Poitiersa 367 cerkveni učitelj
Hipolit Rimski 235 svetnik, mučenec, filozof in protipapež
Ignacij Antiohijski 107
Irenej Lyonski konec 2.,
začetek 3. stoletja
cerkveni učitelj
Izak iz Niniv 700 asketski avtor mnogih duhovnih pridig, ki komentirajo Psalme
Izidor Peluzijski 449 avtor 2000-ih pisem, ki primarno obravnavajo alegorično eksegezo
Izidor Seviljski 636 cerkveni učitelj
Jakob iz Seruga 521 znan tudi kot Mar Jakob
Janez Damaščan 749 cerkveni učitelj, avtor Natančne razlage prave vere ter asketskih in eksegetičnih spisov in hvalospevov
Janez Kasijan 435
Janez Klimak 606
Janez Krizostom 407 cerkveni učitelj, eden izmed treh svetih prvakov
Julij Firmicij Matern 4. stoletje
Julijan Pomerij avtor dela De vita contemplativa, ki obravnava krščansko svetništvo
Justin 165
Juvenk 4. stoletje
Kaj 3. stoletje
Kasiodor 585
Klemen Aleksandrijski 210-a
Klemen Rimski 101 papež
Kolumba iz Iona 597
Komodijan 3. stoletje
Kromacij Oglejski 407 napisal pridige o Evangeliju po Mateju
Kvadrat Atenski 2. stoletje napisal izgubljeno opravičilo cesarju Hadrijanu
Laktancij 320
Leon I. Veliki 461 papež, cerkveni učitelj
Leoncij iz Bizanca 543
Lucifer 370 borec proti arianizmu in branilec Atanazija Aleksandrijskega na Milanskem koncilu (354)
Lukijan Antiohijski 312
Makarij Aleksandrijski 395
Makarij Egipčanski 391
Maksim Spoznavalec 662
Maksim Turinski 465
Malhion igral ključno vlogo pri odstavitvi Pavla iz Samosate
Marij Trgovec 451 naredil zbirki o nestorianizmu in pelagijanizmu
Mark Minucij Feliks Avtor dela Oktavijan
Martin iz Brage 4. stoletje komentarji k Psalmom
Martin iz Toursa 397
Matet avtor Pisma Diognetu
Meletij Antiohijski 381
Melito iz Sardisa 180 avtor pomembne pridige O pashi, ki obravnava povstajenska prikazovanja Jezusa Kristusa
Metod Olimpski 311 borec proti origenizmu
Mojzes iz Korene 490 avtor Zgodovine Armenije
Nektarij Carigrajski 398
Nicet iz Remezijane zavetnik Romunije, napisal komentarje k Psalmom
Nil Sinajski 430
Non 5. stoletje
Novacijan 258 komentarji k Psalmom
Optat 4. stoletje borec proti donatizmu
Origen 254 krščanski učenjak in mučenec, posmrtno izobčen na 2. carigrajskem koncilu (533), na Vzhodu njegovo učenje večinoma velja za heretično, na Zahodu so ga rehabilitirali.
Orozij 420
Pacijan Barcelonski 391 borec proti novacianizmu
Pahomij 348 oče cenobitskega meništva
Paladij iz Helenpolisa 5. stoletje
Pamfil Cezarejski 309
Panten 214 prvi, ki je naredil aleksandrijsko katehetsko šolo slavno
Papija iz Hierapolisa 155 učenec Janeza Evangelista in Aristona
Patrik 5. stoletje apostol Irske
Pavlin Nolanski 431
Peter Aleksandrijski 311 aleksandrijski patriarh, borec proti arijanstvu
Peter Krizolog 450 cerkveni učitelj
Pojmen komentarji k Psalmom
Polikarp iz Smirne 155
Proherezij 367
Prokel Carigrajski 440-a
Prosper Akvitanski 455
Psevdo-Dionizij Areopagit avtor del Božja imena, Skrivna teologija, Nebeška hierarhija, Cerkvena hierarhija in izgubljenega Teološkega načrta; pogosto citiran v delu Summa theologica svetega Tomaža Akvinskega
Rabula 435 asketski in odločni škof Edese in zaveznik svetega Cirila Aleksandrijskega, ki je nasprotoval krivoverskim naukom Nestorija
Roman Pevec 556
Rufin Oglejski 410 prijatelj svetega Hieronima in nadaljevalec Evzebije Cezarejskega
Sahdona komentarji k Psalmom
Salvijan 490-a galski avtor dela O Božji vladavini
Sever Antiohijski 6. stoletje
Severijan iz Gabale 408 komentarji k 1. Mojzesovi knjigi ter 1. in 2. pismu Korinčanom
Sekst Julij Afričan 3. stoletje
Sidonij Apolinaris
Sofronij 638
Sokrat Carigrajski 5. stoletje
Sozomen 450
Sulpicij Sever 420 učenec in življenjepisec svetega Martina iz Toursa, avtor Zgodovine Cerkve
Sinezij iz Cirene 414
Tacijan Sirski 185
Teodor iz Mopsuestije 428 komentarji k Apostolskim delom in 1. ter 2. pismu Korinčanom
Teodoret iz Cira 457 nadaljevalec Evzebije Cezarejskega
Teodot iz Ankire 4. stoletje
Teofil Antiohijski 180-a prvi znani pisec, ki je uporabil izraz Trojica
Teotim 407
Tertulijan 222 krščanski učenjak, ki je zaradi svojega rigorizma umrl kot montanist
Tikonij 390 komentarji k Razodetju; sedem načel za razlaganje iz njegove Knjige pravil je navdihnilo svetega Avguština iz Hipona
Valerijan iz Kimieza komentarji k Psalmom
Venancij Fortunat 600-a napisal pesem o veliki noči
Viktor Antiohijski komentarji k Evangeliju po Marku
Viktorin Ptujski 303 avtor del O stvarjenju sveta ter Komentar k Razodetju blaženega Janeza
Vincencij Lerinški 450
Zefirin 217 papež, komentarji k Psalmom
Zenon Veronski 371

Po Janezu Damaščanu (bizantinski pisci) uredi

Cerkveni oče Datum smrti Opombe
Atanazij Antonit 1000
Gregor Palamas 1359 steber pravoslavja in branilec hezihazma
Inocenc iz Aljaske 1879 njegova Pot v Nebeško kraljestvo se pogosto uporablja kot pravoslavni katekizem
Marko iz Efeza 1444 steber pravoslavja
Nikolaj Kabazilas 1391
Fotij I. Carigrajski 893 steber pravoslavja in avtor Biblioteke
Simeon Metafrast 10. stoletje
Simeon Novi teolog 1022 eden izmed treh pravoslavnih svetnikov, imenovan Teolog
Teodor Preučevalec 826
Teofan Samotar 1894