Knjiga psalmov

knjiga Svetega pisma
(Preusmerjeno s strani Psalmi)

Psalm je značilna biblijska pesniška vrsta izrazito verskega, včasih tudi domovinskega značaja. Razkriva posameznikovo razmerje do Boga; izraža tožbo, prošnjo, pokoro, čaščenje, hvalo in zahvalo. Psalme odlikuje bogat figurativni slog z izraznimi sredstvi, kot so metafore, metonimija in razne retorične figure (ogovor, vzklik, retorično vprašanje, antiteza, stopnjevanje, paralelizem členov).

IX

V Svetem pismu je 150 psalmov, razdeljenih na pet knjig. Pri številčenju psalmov se uporabljata dva načina štetja. Prvi je hebrejski način štetja, ki ga danes uporablja tudi slovenski standardni prevod Svetega pisma, drugi pa je grško-latinski način štetja.

Preslikava iz grško-latinskega načina štetja v hebrejskega se vrši tako, da se grško-latinskemu prišteje ena. Pri tem se upošteva naslednje izjeme:

  • Za psalme 1–8 ter 148–150 je preslikava enaka,
  • 9 (vrstice 1–21) 9,
  • 9 (vrstice 22–39) 10,
  • 113 (vrstice 1–8) 114,
  • 113 (vrstice 9–26) 115,
  • 114 116 (vrstice 1–9),
  • 115 116 (vrstice 10–19),
  • 146 147 (vrstice 1–11),
  • 147 147 (vrstice 12–20).

Psalme lahko beremo v drugih slovenskih narečjih. Aleksander Terplan je prevedel psalme v prekmurščino 1848 (Knige 'zoltárszke).

Uglasbitve psalmov

uredi

Zunanje povezave

uredi