Razodetje (Apokalipsa)

knjiga Svetega pisma

Razodetje ali Apokalipsa je zadnja knjiga Svetega pisma Nove zaveze.

Sveti Janez na Patmosu piše Razodetje, Hieronymus Bosch, 1504-1505

Slovenski naslov Razodetje je dobesedni prevod grškega naslova starogrško Ἀποκάλυψις [Apokálypsis], ki pomeni odstiranje, razkrivanje nečesa skrivnega.

Pisec Razodetja se predstavi kot Janez - po krščanski tradiciji je to apostol Janez Evangelist. Janez naj bi napisal Razodetje, ko je živel v izgnanstvu na otoku Patmosu. Zapisano je bilo verjetno okoli leta 95. Začne se s kratkim uvodom, ki mu sledi nagovor sedmerim Cerkvam. Glavni del knjige predstavlja opis Janezovih videnj o koncu sveta.

Razlaga uredi

Razodetje spada pod apokaliptično literaturo. To zelo pogosto najdemo v judovski literaturi, ki se je razširjala med Judi v času preganjanj. Za to literarno zvrst so značilna videnja, ki prihajajo od Boga in posredujejo Božje načrte. Tukaj je človek videc, ki vidi ali sliši stvari posredovane od Boga. Videc prerokb svoja videnja izrazi v besedah in simbolih, pogosto na nerazumljiv način in želi bralcu približati območje svetega in sporočila. Značilne so alegorije, skrita namigovanja in nerazumljive prispodobe. Vprašanja in odgovori apokaliptične misli se pogosto izražajo v molitveni obliki, v prošnjah in zahvalnih molitvah.

Knjiga je eshaotološko usmerjena in poudarja Božji načrt, ki se bo v prihodnosti uresničil. Vladavina zla je le začasna, ob koncu časov bo zmagala in ostala le vladavina Boga.

Sporočilo Razodetja je naznanílo prihodnjega Gospodovega prihoda, paruzije. Kristusovo kraljestvo za vidca Razodetja ni dogodek, ki bo prišel, ampak je stvarnost, ki se je že začela in mistično preobraža zgodovino. Drugi Gospodov prihod in poslednja sodba do konca uresničujeta to, kar se mistično dogaja že danes v na videz stihijskem poteku zgodovine.

Razdelitev knjige uredi

V splošnem je Razodetje razdeljeno na dva glavna dela:

  • preroški del, ki ga predstavljajo pisma Cerkvam (Raz 1,9-3,22)
  • apokaliptični del v ožjem pomenu besede (Raz 4,1-22,5).

Novejša razdelitev Razodetja pa je sledeča:

I. Začetek knjige (Raz 1,1-20)
II. Sedem poslanic (Raz 2,1-3,22)
III. Glavni apokaliptični del: dogodki poslednjih dni dopolnitev časov(Raz 4,12-2,5)
IV. Sklep knjige (Raz 22,6-21)

Razvrstitev odstavkov:

Glej tudi uredi

Viri uredi

Zunanje povezave uredi