Presek množic je računska operacija med množicami. Rezultat te računske operacije je množica sestavljena iz vseh elementov, ki pripadajo obema danima množicama (oziroma vsem danim množicam). Presek množic A in B je sestavljena iz vseh elementov, ki so v množici A in hkrati tudi v množici B - zato je presek povezan z logično konjunkcijo. Presek množic zapišemo s simbolom , torej:

Vennov diagram preseka A ∩  B

Lastnosti preseka uredi

Za poljubne množice A, B in C velja

  • komutativnost:  
  • asociativnost:  
  • univerzalna množica je nevtralni element za presek:  
  • za presek s prazno množico velja:  
  • distributivnost glede na unijo:  

Če je presek množic A in B prazna množica, pravimo, da sta A in B tuji ali disjunktni množici.

Posplošeni presek uredi

Če je podana večja družina množic  , lahko izračunamo presek vseh množic iz te družine. Oznaka za tak presek je:

 

Če za indeksno množico vzamemo množico naravnih števil, se to piše tudi kot: