Konjunkcija (logika)

V matematični logiki je konjunkcija dvočlena logična operacija med izjavami. Izraz konjunkcija izhaja iz latinske besede coniunctio, ki pomeni povezava. Znak za konjunkcijo je (beri: in ali in hkrati). Konjunkcija izjav A in B je izjava AB, ki je pravilna, samo če sta oba operanda pravilna, drugače pa je napačna.

Pravilnostna tabela uredi

Konjunkcija
A B AB
p p p
p n n
n p n
n n n

Opomba: p - pravilno, n - nepravilno

Glej tudi uredi