Unija množic je računska operacija med množicami. Rezultat te računske operacije je množica, sestavljena iz elementov, ki pripadajo vsaj eni od danih množic. Unija množic A in B je sestavljena iz elementov, ki so ali v množici A ali v množici B ali v obeh - zato je unija množic povezana z logično disjunkcijo. Unijo množic zapišemo s simbolom , torej:

Vennov diagram unije A ∪  B

Lastnosti unije uredi

Za poljubne množice A, B in C velja

Posplošena unija uredi

Če je podana večja družina množic  , lahko izračunamo unijo vseh množic iz te družine. Oznaka za tako unijo je:

 

Če za indeksno množico vzamemo množico naravnih števil, se to piše tudi kot: