Dvočlena operacija * na množici S je komutativna, če za vsak x, y S velja:

x * y = y * x.

Primeri komutativnih dvočlenih operacij so na primer seštevanje in množenje v množici realnih števil R, kompleksnih števil C in kvadratnih matrik reda n × n, seštevanje vektorjev, presek in unija množic.

Glej tudi

uredi