Distributivnost se v matematiki imenuje posebno razmerje med dvema dvočlenima operacijama.

Pravimo, da je operacija * distributivna nad +, če veljata distributivnostna zakona

  1. (a + b) * c = (a * c) + (b * c) in
  2. c * (a + b) = (c * a) + (c * b).


Kadar je operacija * komutativna sta tadva zakona enakovredna.

Primera uredi

V množici naravnih števil N za operaciji seštevanja in množenja velja distributivnost.

Distributivnostni zakon v poljubni množici množic povezuje tudi operaciji preseka in unije. Presek in unija lahko tu nastopata v obeh vlogah + in *.

Glej tudi uredi