Povédek (tudi predikát) je stavčni člen, ki odgovarja na vprašanje Kaj kdo dela oziroma kaj se z nekom godi, torej v stavku izraža dogajanje. V stavku ga označimo s podčrtovanjem z vijugasto črto. Povedek običajno sestoji iz osebne glagolske oblike.

Odnos z drugimi stavčnimi členi

uredi

Osebek, predmet in prislovna določila povedek pomensko dopolnjujejo. Slovnično je povezan z osebkom, kateremu je podrejen (osebek povedku določa spol, sklon in število), in s predmetom, ki mu je nadrejen (določa mu sklon).

Vrste povedkov

uredi

Ločimo dve vrsti povedkov:

  • Goli povedek: Sestavljen je le iz ene osebne glagolske oblike.

Primer: Vaza je na mizi.

Primeri:

Povedkovo določilo Pomožni glagol biti Naklonski glagol Fazni glagol
Samostalnik Vaza je predmet. / /
Pridevnik Vaza je čudovita. / /
Predložna zveza s krajevnim pomenom Vaza je iz Kitajske. / /
Predložna zveza s časovnim pomenom Vaza je iz Avstro-Ogrske. / /
Predložna zveza s svojilnim pomenom Vaza je od moje mame. / /
Nedoločnik / Vaza se more razbiti. Vaza začne pokati.