Pomožni glagol ali pomožnik je glagol nepopolnega pomena, ki ima v povedku vlogo vezi. Ob sebi ima povedkovnik v vlogi povedkovega določila. Primeri pomožnih glagolov: biti, postati, začeti, morati.[1]

  1. Slovenski pravopis, Ljubljana 2007, str. 203.