Pridevniška beseda je ena od besednih vrst. V spolu, sklonu in številu se ravna po samostalniku. Nekateri pridevniki so nesklonljivi in se ne pregibajo z glasovnimi končnicami, temveč ostajajo v vseh spolih, sklonih in številih enaki (npr. lila, poceni).[1][2] V stavku lahko igra vlogo prilastka (festivalsko dogajanje) ali povedkovega določila (Janez je lep).

Med pridevniške besede uvrščamo:

 • pridevnik:
  • vrstni: slovenski ...
  • svojilni: sosedov, gospejin ...
  • lastnostni (kakovostni): bel, -a, -o; vroč -a, -e; zelen, -a, -o ...
 • števnik:
  • glavni: ena, sto ...
  • vrstilni: prvi, triindvajseti ...
  • ločilni: petero/peter ...
  • nedoločni : nekaj ...
  • množilni: peteren ...
 • pridevniški zaimek (ločimo svojilni, povratno-svojilni, vprašalni, oziralni, kazalni, nedoločni in celostni pridevniški zaimek): naš, -a, -e; takšen, takšn-a, -o ...

Viri uredi

 1. Slovar slovenskega knjižnega jezika, http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=pridevni%C5%A1ki&hs=1; vpogled: 14. 11. 2010.
 2. Slovenski pravopis, Ljubljana 2007, str. 101–102.