Odvisno ozemlje je ozemlje, ki nima polne politične neodvisnosti oz. suverenosti. Ima visoko stopnjo samouprave (npr. lastno valuto, lastno zakonodajo ipd.), vendar je pod nadzorom neke suverene države (ki je odgovorna za zunanje zadeve in obrambo), čeprav ni njen del.

Seznam odvisnih ozemelj

uredi

Nova Zelandija

Norveška

Združeno kraljestvo

Združene države Amerike

Drugi podobni primeri

uredi

Spodaj navedena ozemlja imajo poseben status in se jih pogosto označuje kot odvisna ozemlja, čeprav so pravno gledano del suverenih držav.

Avstralija

Kitajska

Danska

Finska

Francija

Nizozemska

Norveška

Združene države Amerike