Suverenost

Suverenost je izvirna oblast vladanja in ukazovanja (oblast, ki nad sabo nima nobene višje oblasti). Najboljši primer suverenosti je državna suverenost. Ljudje živijo po različnih državah in vsaka izmed teh izvaja suverenost na svojem ozemlju in nad skupnostjo, ki na tem ozemlju živi oziroma se na tem ozemlju nahaja.

Iz tega izhaja, da je država posebna politična organizacija, ki je neodvisna (nad sabo ne priznava nobene višje oblasti), in suvereno določa pravila sama zase.