Ni (črka)

Ni (grško: starogrško νι, starejša oblika: starogrško νῦ; velika črka: Ν, mala črka: ν) je trinajsta črka grške abecede in ima številčno vrednost 50. Črka ni se je razvila iz feničanske črke nun (Phoenician nun.png). Iz grške črke Ν izvira latinična črka N, pa tudi cirilična črka Н (poševna črta se je pri tem spremenila v vodoravno).

Nu uc lc.svg
Grška abeceda
[[Alfa|Αα alfa]] [[Ni (črka)|Νν ni]]
[[Beta|Ββ beta]] [[Ksi|Ξξ ksi]]
[[Gama|Γγ gama]] [[Omikron|Οο omikron]]
[[Delta|Δδ delta]] [[Pi (črka)|Ππ pi]]
[[Epsilon|Εε epsilon]] [[Ro|Ρρ ro]]
[[Zeta (črka)|Ζζ zeta]] [[Sigma|Σσς sigma]]
[[Eta (črka)|Ηη eta]] [[Tau|Ττ tau]], tav
[[Theta|Θθ theta]] [[Ipsilon (črka)|Υυ ipsilon]]
[[Jota (črka)|Ιι jota]] [[Fi|Φφ fi]]
[[Kapa (črka)|Κκ kapa]] [[Hi|Χχ hi]]
[[Lambda|Λλ lambda]] [[Psi|Ψψ psi]]
[[Mi (črka)|Μμ mi]] [[Omega|Ωω omega]]
Danes opuščene črke
Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
Sho uc lc.svg šo

grška ločevalna znamenja

V grščini se črka Ν izgovarja kot n. Posebnost v izgovorjavi je digraf ΝΤ, ki se izgovarja kot nd, na začetku besede in v besedah tujega izvora pa kot d, npr.: starogrško χοτ ντογκ [hot dog], starogrško ντανταϊσμός [dadaismos], ipd.

PomeniUredi


UnicodeUredi

Velika črka Ν mala črka ν
Unicode UTF-16 U+039D U+03BD
Ime Unicode Velika grška črka ni Mala grška črka ni
Koda HTML Ν ν
Enota HTML Ν ν


Zunanje povezaveUredi