Mučenje

telesno ali psihično trpinčenje

Mučenje je vsakršna oblika namernega zadajanja bolečin, bodisi fizičnih ali duševnih, ki so lahko uporabljene kot sredstvo zastraševanja, maščevanja, kaznovanja ali kot sredstvo zasliševanja. Mučenje se uporablja tudi kot manipulativno sredstvo prisile in kontrole posameznikov ali skupin ljudi. Obravnavano je kot skrajna kršitev človeških pravic. Tretja in četrta Ženevska konvencija odreja, da v oboroženih konfliktih ne smejo biti mučeni vojni ujetniki (tako civilno prebivalstvo kot vojaki). Navkljub tem konvencijam organizacije, kot so Amnesty International ocenjujejo, da dve tretjini držav podpisnic sporazuma ne spoštuje dosledno.

Mučenje med špansko inkvizicijo

V pogovornem smislu imenujemo mučitelje drugih tudi sadisti, ljudi, ki mučijo sami sebe pa mazohisti. Sadomazohisti so ljudje, ki v mučenju uživajo.