Rehabilitacija, (novo latinsko rehabilitare - obnoviti) je proces bio-psihosocialnega prilagajanja telesno ali duševno prizadete osebe, za ponovno vključevanje v družbeno življenje in delo. Končni cilj vsake rehabilitacije je razvoj preostalega potenciala organizma do take mere, ki zagotavlja najoptimalnejšo vključitev poškodovanega ali bolnega v delovno okolje.

Rehabilitacija je kompleksen proces, kjer uspeh zagotavlja samo timsko delo. Člani rehabilitacijskega tima so navadno: zdravnik (v medicinski rehabilitaciji navadno specialist fiziater, v poklicni rehabilitaciji pa specialist medicine dela, prometa in športa), bolnik, medicinska sestra, prehranski svetovalec - dietetik ali nutricionist, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, socialni delavec, klinični psiholog, ortotik/protetik, maser, športni pedagog/tren.er

V vsaki rehabilitaciji, še zlasti pa v rehabilitaciji športnika, mora biti le-ta aktiven in enakovreden član rehabilitacijskega ekipe.

Poznamo tri vrste rehabilitacije:

Glej tudi uredi