Genocid

sistematično uničevanje narodnostne, etnične, rasne ali verske skupine

Genocíd (grško genos - rod + latinsko occidere - ubiti) ali rodomòr je vsakršno sistematično uničevanje katerekoli narodnostne, etnične, rasne ali verske skupine z namenom v celoti ali delno uničiti to skupino.

Genocid in pravo uredi

Po sklepu Generalne skupščine Organizacije združenih narodov je bil genocid razglašen kot zločin proti človeštvu dne 9. decembra 1948. V mednarodnem pravu genocid ureja Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida.[1] Slovenija je podpisnica konvencije o genocidu od leta 1950.[2][3] V 2. členu konvencije je genocid definiran kot katerokoli od naslednjih dejanj, storjenih z namenom v celoti ali delno uničiti neko narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino:

 • pobijanje pripadnikov take skupine,
 • povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb pripadnikom take skupine,
 • naklepno izpostavljanje takšne skupine življenjskim razmeram, ki naj privedejo do njenega popolnega ali delnega fizičnega uničenja,
 • uvajanje ukrepov, ki preprečujejo rojstva v skupini,
 • prisilno preseljevanje otrok ene skupine v drugo skupino.

Enako se glasi definicija iz 6. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča iz leta 1998.[4]

Genocid v slovenskem pravu uredi

V Sloveniji genocid obravnava Kazenski zakonik Republike Slovenije in sicer v 14. poglavju »Kazniva dejanja zoper človečnost«.[5]

Tako 100. člen opredeljuje:

Kdor ukaže ali stori z namenom, da bi v celoti ali delno uničil neko narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino, naslednja dejanja:

 • pobijanje pripadnikov takšne skupine,
 • povzročanje hudih telesnih poškodb ali okvar duševnega zdravja pripadnikom takšne skupine,
 • naklepno izpostavljanje takšne skupine življenjskim razmeram, ki naj privedejo do njenega popolnega ali delnega fizičnega uničenja,
 • izvajanje ukrepov, ki preprečujejo rojstva v takšni skupini,
 • prisilno preseljevanje otrok ene skupine v drugo skupino,
se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.
Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti kakšni skupini zaradi razlogov iz osme alineje 101. člena

Glej tudi uredi

Reference uredi

 1. Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. (angleško) (Pridobljeno 8. 2. 2010)
 2. Ukaz o ratifikaciji Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida (Pridobljeno 8. 2. 2010)
 3. Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij organizacije združenih narodov... (Pridobljeno 8. 2. 2010)
 4. Zakon o ratifikaciji Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, Uradni list RS MP 29/2001, str. 1929. (Pridobljeno 8. 2. 2010)
 5. Kazenski zakonik, Uradni list RS 55/08 str. 5866. (Pridobljeno 8. 2. 2010)

Zunanje povezave uredi